^ Back to Top

ประกวดไอเดีย สร้าง mobile application AIS The StartUp Weekends 2013

“AIS The StartUp Weekends 2013″ โครงการประกวดไอเดียสร้าง Mobile Application ที่เปิดโอกาสให้แก่นักคิด นักสร้างสรรค์ และเหล่าผู้ประกอบการ โดยในงานนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้แสดงพลังทางความคิด ความสามารถ รวมทั้งได้รับประสบการณ์ระดับโลกและเรียนรู้การทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการที่พร้อมและสามารถนำไปสู่ตลาดได้จริงด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทาง AIS และพันธมืตรที่มีช่องทางเข้าถึงฐานลูกค้ากว่า 500 ล้านคน พร้อมทั้งได้รับโอกาสในการเข้าร่วม AIS The StartUp Boot Camp หลักสูตรเข้มข้นจาก Mentor ชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นระยะเวลาถึง 3 เดือน รวมถึงมีโอกาสได้เสนอผลงานเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนจาก Investor พร้อมเงินรางวัลสนับสนุนและของรางวัลต่างๆมากมายจากสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม AIS The Startup Weekends 2013

  1. ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องเป็นสมาชิกของ AIS The StartUp โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้ที่ www.ais.co.th/thestartup
  2. สมัครเข้าร่วมกิจกรรม AIS The StartUp Weekend 2013 ได้ที่ https://smartcloud.ais.co.th/web/thestartup/event

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อเปิดโอกาสให้นักพัฒนา mobile app และผู้ประกอบการไทยสามารถก้าวสู่ธุรกิจระดับนานาชาติในสภาวะตลาดที่กำลังตื่นตัวในภาคเทคโนโลยี
  • พัฒนาเสริมสร้างแนวคิดและศักยภาพของของนักคิด นักสร้างสรรค์และผู้ประกอบการไทย เพื่อสร้างการบริการออกสู่ตลาดไทยและตลาดโลกได้จริง
  • เปิดโอกาสทางด้านการเงิน เพื่อให้บริษัท Startup สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากนักลงทุนชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • เปิดโอกาสทางด้านการตลาดที่จะนำไอเดียของผู้เข้าร่วมการแข่งขันเข้าถึงฐานลูกค้า AISกว่า 35 ล้านคน และเหล่าพันธมิตรกว่า 450 ล้านคนทั่วภูมิภาค
  • สนองนโยบายของภาครัฐตามพันธกิจของกระทรวงไอซีที(ICT) สำหรับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้าน ICT รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้มีมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ ICT อย่างสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม ICT ของประเทศ

กลุ่มเป้าหมายโครงการ
นักออกแบบ โปรแกรมเมอร์ และ นักธุรกิจ ที่มีไอเดีย หรือความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีออกสู่ตลาด

เงื่อนไขการประกวด

  • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
  • สิทธิ์การจัดการภายในของทีมผู้เข้าแข่งขัน ถือเป็นความรับผิดชอบในการจัดสรรของแต่ละทีมซึ่งผู้จัด AIS The Startup Weekends 2013 จะไม่รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดข้อขัดแย้งภายในทีมของผู้เข้าแข่งขัน
  • ไอเดียของผู้เข้าร่วมแข่งขัน จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น ทางผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบใดใด หากเจ้าของลิขสิทธิ์ทวงถามความเป็นเจ้าของ

เผยแพร่ : http://www.contestwar.com/

File attachments: 
หมดเขต: 
14 ก.พ. 2013 10:00 to 17 มี.ค. 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.