^ Back to Top

Nasties award 2013 ประกวดผลิต viral VDO

คอลเกต ชวนนิสิตนักศึกษา ประกวดผลิต viral VDO โครงการ Nasties award 2013 ชิงทุนการศึกษากว่า 150,000 บาท

ระยะเวลาเปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม : วันที่ 17 ธันวาคม 2555 – 31 มกราคม 2556

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม :

 1. ทีมละไม่เกิน 10 คน
 2. ดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลในการลงทะเบียน ที่ถูกต้องตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม และความสะดวกในการติดต่อกลับ
 3. ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบแล้ว กลับมาที่ email admin@colgatebrush.in.th
 4. ปิดรับสมัครเวลา 00.00 น. วันที่ 31 มกราคม 2556

ตารางเวลากิจกรรม :

 • ส่งใบสมัครทางอีเมล์ 17 ธ.ค. 55 –31 ม.ค. 56
 • ประกาศรายชื่อทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมเวิร์กช็อป 1 ก.พ. 56
 • วันเวิร์กช็อป 7 ก.พ. 56
 • ประกาศ 10 ทีม ที่จะได้เข้ารอบต่อไปเพื่อผลิตวีดีโอ 8 ก.พ. 56
 • รับอุปกรณ์ประกอบ 13-14 ก.พ. 56
 • ส่งวีดีโอทางอีเมล์ ภายใน 5 มี.ค. 56
 • อัฟโหลดวีดีโอบนหน้าเวปไซด์คอลเกตโดยทีมงาน 12 มี.ค. 56
 • โหวตโดยผู้ชมทางบ้าน 12 มี.ค. -9 เม.ย.
 • ประกาศผู้ชนะ 10 เม.ย. 56

ข้อกำหนดในการเข้าร่วมกิจกรรม :

 1. ผู้เข้าร่วม ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 20 ทีม จะต้องเข้าร่วมเวิร์กช็อป ที่บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) 1 วัน ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 2. ผู้เข้าร่วมแต่ละทีมจะต้องส่ง สตอรี่บอร์ด ในวันเวิร์กช็อป
 3. ผู้เข้าร่วมที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องผลิต Viral Video ที่มีตัวละคร Nasties ภายใน 5 มีนาคม 2556 และส่งผลงานมาที่ admin@colgatebrush.in.th
 4. คลิปควรมีระยะเวลาประมาณ 20-30 วินาทีต่อคลิปวิดีโอ
 5. คลิปวิดีโอจะต้องเป็นคลิปที่ไม่ได้คัดลอก หรือมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น
 6. ผู้เข้าร่วมส่งคลิปวิดีโอรับรองว่าจะใช้คลิปเพื่อกิจกรรมนี้เท่านั้น และจะไม่ใช้คลิปของตนเองในการโฆษณาเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
 7. จากนั้น คลิปวิดีโอที่ผลิตเสร็จแล้วจะถูกอัพโหลดบนเว็บไซต์ www.colgatebrush.in.th/nastiesawards เพื่อการโหวต
 8. คลิป Viral Video ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจะได้รับรางวัล

รางวัลและการประกาศรางวัล สำหรับผู้ร่วมส่งคลิป :

 1. รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษามูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ต่อทีม
 2. รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษามูลค่า 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ต่อทีม
 3. รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ต่อทีม
 4. คลิปของผู้ชนะทั้ง 3 ท่านจะถูกเผยแพร่เป็น Clip of the Day ผ่านสื่อออนไลน์บนเว็บไซต์ www.clipmass.com เป็นระยะเวลา 1 เดือน
 5. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์คอลเกต www.colgatebrush.in.th/nastiesawards
 6. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลวันที่ 10 เมษายน 2556
 7. ผู้ชนะรางวัลทุนการศึกษาจะต้องติดต่อเพื่อรับสิทธิ์ และแสดงหลักฐานแสดงตน ของหัวหน้าทีม เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ฯลฯ ภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันประกาศ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00-17:00 น.)มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ 1 ทีมต่อ 1 รางวัล
 9. ผู้ชนะจะต้องเป็นผู้เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าเงินรางวัล
 10. บริษัทจะไม่รับผิดชอบการแบ่งรางวัลระหว่างสมาชิกในทีม

รางวัลและการประกาศรางวัล สำหรับผู้ร่วมโหวต :
1. รางวัล Movie Voucher จาก Major Cineplex มูลค่า 240 บาท จำนวน 28 รางวัล (2 ใบต่อ 1 รางวัล)
2. ประกาศผลผู้โชคดีรับตั๋วหนังในแต่ละวัน (1 คน ต่อ 1 สิทธิ์) ตามวันที่ดังนี้:

 • รอบที่ 1 (โหวตวันที่ 12 – 18 มีนาคม 56) ในวันที่ 20 มีนาคม 56
 • รอบที่ 2 (โหวตวันที่ 19 – 25 มีนาคม 56) ในวันที่ 27 มีนาคม 56
 • รอบที่ 3 (โหวตวันที่ 26 มีนาคม – 1 เมษายน 56) ในวันที่ 3 เมษายน 56
 • รอบที่ 4 (โหวตวันที่ 2 เมษายน – 8 มีนาคม 56) ในวันที่ 10 มีนาคม 56

3. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลทางเว็บไซต์คอลเกต www.colgatebrush.in.th/nastiesawards
4. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ทางอีเมล ตามที่ได้กรอกไว้ในขั้นตอนการโหวต
5. โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัล ภายใน 7 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00-17:00 น.) นับตั้งแต่วันประกาศรางวัล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัล 2556
7. รางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
8. รางวัลจะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์

เงื่อนไข : ผู้ร่วมกิจกรรมยอมรับและรับรองว่า

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 2. ผู้ร่วมกิจกรรมอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้และ/หรือให้ตัวแทนของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมนี้ โดยบริษัทฯ อาจจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ที่น่าสนใจให้กับคุณในอนาคต โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์การตลาด และวัตถุประสงค์อื่นๆ ของบริษัทฯ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย หรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการลบหรือไม่เผยแพร่ในกรณี คลิปวิดีโอที่ซ้ำ ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ อนาจาร ละเมิด บิดเบือน ผิดกฎหมาย หรือหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ หรือประชาชน รวมถึงการทุจริตใดๆ ก็ตาม ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของคลิปวิดีโอทราบล่วงหน้า
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิกเงื่อนไข และรางวัลได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. พนักงานของบริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) บริษัทโฆษณา และบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงครอบครัว ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมนี้
 6. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ชนะ และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ข้อกำหนดความรับผิดชอบ :
บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหาย การสูญหาย จากการร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัล และบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการส่ง การสูญหาย ของข้อมูลการลงทะเบียน รวมถึงปัญหาหรือความผิดพลาดทางเทคนิค ของเครือข่ายโทรศัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อีเมล์ : admin@colgatebrush.in.th หรือโทร 02-229-8220

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณ ไนซ์
เผยแพร่ : http://www.contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
150,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
16 ม.ค. 2013 12:48 to 31 ม.ค. 2013 23:59

Members Online

There are currently 0 users online.