^ Back to Top

ประกวดแผนการตลาด สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ครั้งที่ 7 และโครงการแผนการณรงค์ด้านสุขภาพเพื่อสังคม ครั้งที่ 2

สมาคมสมาคมเภสัชกรรมการตลาด ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ทุกสถาบัน เข้าร่วมโครงการประกวดเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหารที่มีคุณภาพในโครงการแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ครั้งที่ 7 และ โครงการแผนการณรงค์ด้านสุขภาพเพื่อสังคม ครั้งที่ 2

File attachments: 
หมดเขต: 
01 ส.ค. 2012 08:00 to 15 พ.ย. 2012 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.