^ Back to Top

ประกวดวาดภาพประกอบจากเรื่อง "THE FIRST GUIDE"

ประกวดวาดภาพประกอบจากเรื่อง "THE FIRST GUIDE"

Ayra Publishing ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพประกอบจากเรื่อง "THE FIRST GUIDE" ชิงเงินรางวัล พร้อมหนังสือ THE FIRST GUIDE ครบชุด และประกาศนียบัตรออนไลน์

รายละเอียดการประกวด

 • วาดแฟนอาร์ตตัวละครจากนิยายเรื่อง THE FIRST GUIDE
 • เนื้อหาในภาพต้องคีปคาแรกเตอร์ของตัวละคร THE FIRST GUIDE ไม่จํากัดเทคนิคการวาดและจินตนาการ
 • ผู้เข้าประกวด 1 ท่านจะส่งผลงานกี่ภาพก็ได้ โดยจะมีสิทธิ์ได้รางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว ต้องเป็นผลงานที่วาดขึ้นใหม่ในงานนี้เท่านั้น และต้องสร้างสรรคด้วยตัวเอง ไม่ดัดแปลง ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์จากผลงานอื่น
 • ไม่จํากัดเทคนิค อุปกรณ์ สไตล์การลงสี
 • ไม่มีเนื้อหา 18+
 • ไม่รับงานที่สร้างจาก AI Genreation

ระยะเวลาการประกวด

 • เปิดรับผลงานรอบแรกวันที่ 28 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2567
 • ประกาศผู้เข้ารอบ Final 5 อันดับ และเปิดโหวตรอบ Final ทาง Twitter (X) @AyraPublishing ในวันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2567
 • ประกาศผลผู้ชนะ 3 อันดับ และผู้โชคดีได้รับชุดหนังสือ THE FIRST GUIDE 5 รางวัล ในวันที่ 25 สิงหาคม 2567

วิธีการส่งผลงาน
ส่งผลงานได้ทาง Twitter (X) โดยโพสต์ภาพเป็นสาธารณะ ติด Tag #TheFirstGuideFA และกรอกฟอร์มอัปโหลดไฟล์ ขนาดไฟล์ ความกว้างมากกว่า 1,600 px ความยาวไม่จํากัด ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB ส่งเป็นไฟล์ .png หรือ .jpg

เกณฑ์การตัดสิน

 • การประกวดรอบคัดเลือก
  ทีมงาน Ayra จะคัดเลือกผู้เข้ารอบจํานวน 5 ภาพ จากโพสต์ที่ลงใน X (Twitter) เพื่อเปิดโหวตในรอบ Final ในวันที่ 8 สิงหาคม 2567
 • การประกวดรอบ Final เพื่อคัดเลือกผู้ชนะอันดับ 1-3
  ตัดสินจากการโหวต ด้วยวิธีการนับยอด Repost (ไม่นับยอด quote) ทาง Twitter (X) โดยที่ทีมงานไอราจะโพสต์ภาพที่เข้ารอบ Final ทั้ง 5 ภาพทาง X @AyraPublishing เพื่อเริ่มเปิด โหวตพร้อมกันในวันที่ 8 - 22 สิงหาคม2567
 • ประกาศผลผู้ชนะ 3 อันดับ และผู้โชคดีได้รับชุดหนังสือ THE FIRST GUIDE 5 รางวัล ในวันที่ 25 สิงหาคม 2567
 • การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • อันดับ 1 : เงินรางวัล 10,000 บาท และหนังสือ THE FIRST GUIDE ครบชุด
 • อันดับ 2 : เงินรางวัล 5,000 บาท และหนังสือ THE FIRST GUIDE ครบชุด
 • อันดับ 3 : เงินรางวัล 2,000 บาท และหนังสือ THE FIRST GUIDE ครบชุด
 • รางวัลพิเศษ สุ่มจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน : รับหนังสือ THE FIRST GUIDE ครบชุด (5 รางวัล) เกี่ยวกับชุดหนังสือ THE FIRST GUIDE จะได้รับ 4 เล่มจบ พร้อม Box สะสม (มูลค่ามากกว่า 2,000 บาท) จัดส่งเมื่อหนังสือออกครบทุกเล่มแล้วในเดือนตุลาคม 2567
  หมายเหตุ ชุดหนังสือรางวัลจะจัดส่งเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
 • ประกาศนียบัตรออนไลน์ สําหรับผู้ชนะอันดับ 1-3 และทุกท่านที่ส่งผลงานเข้าร่วม (สามารถเลือกรับ ได้ตอนลงทะเบียนร่วมกิจกรรม, จัดส่งทางอีเมลภายใน 30 วันหลังจากประกาศผล)

หมายเหตุ

 • ผู้ชนะเลิศ 3 อันดับแรก ต้องเตรียมเอกสารยืนยันการรับเงิน ได้แก่ สําเนาบัตรประชาชนและสําเนา บัญชีธนาคารที่เซ็นสําเนาถูกต้อง ทางทีมงานจะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีดังกล่าวภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผล
 • ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าประกวดจะถูกเก็บเป็นความลับ
 • ทางสนพ.ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าประกวดทุกท่านไม่นําผลงานประกวดไปใช้ในทางพาณิชย์ทุกกรณี
 • สนพ.สงวนสิทธิ์ในการนําภาพที่เข้าร่วมกิจกรรม ในแท็ก #TheFirstGuideFA มาประชาสัมพันธ์บนสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถาม
Inbox Facebook : www.facebook.com/AyraPublishing

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
40,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
08 พ.ค. 2024 08:30 to 31 ก.ค. 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.