^ Back to Top

ประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม "SketchUp Festival - Design CONTEST 2023"

ประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม "SketchUp Festival - Design CONTEST 2023"

SketchUp ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่ามการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม "SketchUp Festival - Design CONTEST 2023" Conceptual Design "บ้านพักตากอากาศ" ที่สามารถขายห้องพักผ่าน Platfrom Online โดยใช้ SketchUp ชิงรางวัลรวมมากกว่า 110,000 บาท พร้อม SketchUp Pro License

ข้อกำหนดการประกวด

 • ออกแบบบ้านพักตากอากาศ ที่สามารถขายห้องผ่าน Platform online ได้ โดยเป็น ยูนิต/ห้อง/บ้านเดี่ยว 4 ยูนิต ที่มีห้องนอนหลักยูนิตละ 1 ห้องนอน พร้อมที่นอนเสริมได้อีก 1 ที่
 • สามารถเปิดทุกยูนิตเข้าหากันได้ เพื่อรองรับผู้เข้าพัก 16 คนได้ เป็นครอบครัวขนาดใหญ่ และแบ่งขายได้ เป็นส่วนๆ เช่น 2 ยูนิตคู่ หรือขายแต่ละยูนิต
 • ในบ้านมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้ไม่จำกัด ตามที่บ้านพักตากอากาศ หรือ ห้องของโรงแรมควรมี
 • งบประมาณไม่จำกัด แต่ต้องมีความสมเหตุสมผล กับ กลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องการจะจับตลาด
 • มีการวางอาคารโดยคำนึงถึงทิศทางลมแดดฝน โดย PreDesign ที่ทำให้เป็นอาคารปรับอากาศที่จะอยู่สบาย โดยอากาศธรรมชาติ และหากเปิดแอร์ก็สามารถประหยัดพลังงานได้ดี
 • คำนึงถึงทัศนียภาพ และวิวทิวทัศน์ อย่างสวยงาม
 • มีรูปแบบที่น่าสนใจ และมีจุดขายที่สามารถ จูงใจการขายเช่าห้องพักผ่าน Online ได้อย่างง่ายดาย
 • ในแต่ละยูนิต จะต้องมี มุม/ห้อง ในสำหรับ Work from Anywhere หรือStaycation ได้
 • ทีมงานต้องแบ่งงานกันทำเป็นส่วนๆ มีการประชุมเพื่อทำการออกแบบเป็นงานกลุ่ม โดยใช้ Trimble Connect และนำผลงานที่รวมกัน ผลงานสุดท้ายมาใช้เป็นผลงานตัดสิน
 • ผู้ร่วมประกวดต้องนำเครื่อง Notebook ส่วนตัวมาเอง

เกณฑ์การเข้าร่วมประกวด

 • รับผู้เข้าร่วมประกวดที่เป็น นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
 • ผู้ร่วมประกวดต้องรวมกันเป็นทีมงาน อย่างน้อย 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน เพื่อเข้ามาทำงานประกวดโดยใช้ PreDesign โดยทีมประกวดมีเวลา 6 ชั่วโมง 30 นาที เพื่อทำงานออกแบบใน Cyber Space เดียวกัน โดยใช้ Technology จาก Trimble Connect

หมายเหตุ

 • โดยผู้เข้าแข่งขันจะได้รับ Land Plot ของที่ตั้งงานออกแบบ ในวันที่ประกวด พร้อมกัน
 • การฝึกอบรมผู้สมัครฟรี ที่ SketchUP MINI Booth Camp: 1 ชั่วโมง ก่อนหน้างานประกวด
 • ทีมผู้สมัครทั้งหมด จะได้รับ Course: SketchUP Booth Camp ฟรี โดยได้รับอบรมและสาธิตการใช้งาน PreDesign เป็นเวลา 30 นาที และการอบรมและสาธิตการใช้งาน Trimble Connect เพื่อทำงานกลุ่มได้ใน Cyber Space เดียวกัน 30 นาที และ อบรมและสาธิตการใช้งาน LayOut 30 นาที

วัน/เวลา

 • ลงทะเบียนเพื่อลงแข่งขัน DESIGN CONTEST วันนี้ - 5 พฤศจิกายน 2566
 • ประกวดในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ.ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ ชั้น 2 โซน ห้องอาหารแพรวา
  • 8:30 - 9:00 อบรมการใช้ PreDesign
  • 9:00 - 9:30 อบรมการใช้ Trimble Connect
  • 9:30 - 10:00 อบรมการใช้ Layout
  • 10:00 - 16:30 ประกวดแข่งขันออกแบบเป็นงานกลุ่ม ระยะเวลา 6 ชั่วโมง 30 นาที
  • 16:30 - 17:30 ตัดสินการประกวด
  • 17:30 - 18:10 ประกาศผล และมอบรางวัล

คุณสมบัติผลงานที่ต้องส่งในวันประกวด

 • Presentation แนวคิดในการออกแบบ
 • ทัศนียภาพ
 • ผู้ออกแบบจะทำงานออกแบบ Model 3 มิติ ตาม Concept ของแต่ละทีม โดยส่งผลงาน ผ่าน LayOut เป็น Presentation ทั้งภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ
 • Model 3 มิติ ของอาคารทั้งหมด
 • การแสดงผลงานการวิเคราะห์ผลจาก PreDesign ที่สอดคล้องกับงานออกแบบ
 • แสดงเทคนิค การใช้ Trible Connect สร้างผลงานเป็นทีม
 • หากมีเวลาเหลือ ผู้ออกแบบสามารถใช้ V-Ray เพื่อช่วยสร้างทัศนียภาพให้งดงาม หรือใช้ Enscape เพื่อนำเสนองานแก่คณะกรรมการ แบบ Walk Through (ไม่บังคับ)

กรรมการตัดสิน

 • ศาสตราจารย์ ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • อาจารย์ กวิน ธนโกเศศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คุณสุทธิพงษ์ สงกรานต์, บ้านสเก็ตอัพ

เกณฑ์การตัดสิน

 • แนวคิด และประโยชน์สูงสุด ของการคำนวณทิศทางลม ฝน แดด และการใช้พื้นที่ ที่คำนวณได้จาก SketchUP PreDesign (25%)
 • ความสามารถในการทำงานกลุ่มใน Cyber Space เดียวกัน อย่างราบรื่น (25%)
 • ขนาดความซับซ้นของงาน ความเสร็จสมบรูณ์ของงาน ความสามารถในการสร้างงานที่สวยงามลงตัว ในเวลาที่จำกัด ตามหลักการณ์ออกแบบงานสถาปัตยกรรม (25%)
 • Presentation 2D และ 3D (25%)

รางวัลการปะกวด

 • สำหรับนิสิต/นักศึกษา
  • อันดับ 1: รางวัลเงินสด 50,000 บาท 1 รางวัลสำหรับกลุ่มผู้ชนะ พร้อม SketchUp Pro License 1 ปี มูลค่า 14,000 บาท (*สำหรับสมาชิกกลุ่มทุกท่าน)
  • อันดับ 2: รางวัลเงินสด 5,000 บาท 1 รางวัลสำหรับกลุ่มผู้ชนะ พร้อม SketchUp Pro License 1 ปี มูลค่า 14,000 บาท (*สำหรับสมาชิกกลุ่มทุกท่าน)
  • อันดับ 3: SketchUp Pro License 1 ปี มูลค่า 14,000 บาท (*สำหรับสมาชิกกลุ่มทุกท่าน)
 • สำหรับบุคคลธรรมดา
  • อันดับ 1: รางวัลเงินสด 50,000 บาท 1 รางวัลสำหรับกลุ่มผู้ชนะ พร้อม SketchUp Pro License 1 ปี มูลค่า 14,000 บาท (*สำหรับสมาชิกกลุ่มทุกท่าน)
  • อันดับ 2: รางวัลเงินสด 5,000 บาท 1 รางวัลสำหรับกลุ่มผู้ชนะ พร้อม SketchUp Pro License 1 ปี มูลค่า 14,000 บาท (*สำหรับสมาชิกกลุ่มทุกท่าน)
  • อันดับ 3: SketchUp Pro License 1 ปี มูลค่า 14,000 บาท (*สำหรับสมาชิกกลุ่มทุกท่าน)

ติดต่อสอบถาม
Line OA: @sketchupthailand

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
110,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
20 ต.ค. 2023 08:30 to 05 พ.ย. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.