^ Back to Top

ประกวดคลิปสั้นผ่านแพลทฟอร์ม TikTok ในหัวข้อ "ครอบครัวไทย...ไร้แผลกดทับ"

ประกวดคลิปสั้นผ่านแพลทฟอร์ม TikTok ในหัวข้อ "ครอบครัวไทย...ไร้แผลกดทับ"

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับ งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้นผ่านแพลทฟอร์ม TikTok ในหัวข้อ "ครอบครัวไทย...ไร้แผลกดทับ" เนื่องในกิจกรรมศิริราชรณรงค์วันป้องกันแผลกดทับโลก 2566 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประเภทการประกวด

 • ประเภท บุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ประเภท ประชาชนทั่วไป

คำอธิบายแนวคิด "ครอบครัวไทย...ไร้แผลกดทับ"
แผลกดทับ คือ แผลที่เกิดจากแรงกด ส่วนใหญ่เกิดบริเวณปุ่มกระดูก มักเกิดในผู้ที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว ซึ่งครอบครัวมีส่วนสำคัญในการดูแลป้องกันไม่ให้แผลกดทับเกิดขึ้นได้

หลักเกณฑ์การประกวดคลิปสั้น ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok

 • ผู้ส่งผลงานมีสิทธิ์ส่งคลิปสั้นเข้าประกวดได้ในประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น โดยสามารถส่งได้ทั้งในนามบุคคลและในนามทีม กรณีส่งในนามทีม เกียรติบัตรจะได้รับเป็นรายบุคคล
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องผลิต Content TikTok และ โพสลงบัญชีTikTok ส่วนตัว พร้อมคำอธิบายภาพ
 • ตั้งค่าโพสเป็นสาธารณะ แท็ก TikTok @hp.siriraj และ แฮชแท็ก #ศิริราชรณรงค์วันป้องกันแผลกดทับโลก2566 #StopPressureInjuries2023
 • Content มีความยาวไม่เกิน 2 นาทีหากยาวเกินไปจะส่งผลต่อการพิจารณา
 • กำหนดให้ 1 บัญชีผู้ใช้งาน TikTok สามารถส่งผลงานได้ 1 ผลงาน
 • คลิปสั้นที่ส่งเข้าประกวด ต้องร่วมแคมเปญที่สร้างขึ้นในแพลทฟอร์ม TikTok และนำ Link ของผลงานมากรอกที่ https://forms.gle/iA5G1JRuyBy5P4LWA
 • คลิปสั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นคลิปที่ถ่ายด้วยตนเอง และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดผลงานผู้อื่น รวมถึงประเด็นเรื่องผู้ถูกถ่ายคลิป (Subject) ต้องได้รับความยินยอมในการถูกถ่ายทำ รวมถึงยินยอมให้เผยแพร่ได้
 • คลิปสั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน และต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์กับหน่วยงานต่าง ๆ
 • ผู้ส่งคลิปสั้นเข้าประกวดต้องเก็บคลิปต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสิน มีข้อสงสัยสามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงคลิปต้นฉบับได้
 • ผู้จัดโครงการ สามารถนำผลงานของผู้เข้าประกวดไปใช้ในการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของผลงาน และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบ
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้ส่งผลงานจะต้องไม่เป็นบุคลากรของพยาบาลออสโตมีและแผล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และงานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • กำหนดส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน - 15 ตุลาคม 2566
 • ประกาศผลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ผ่านเพจเฟสบุคงานสร้างเสริมสุขภาพศิริราช

เกณฑ์การพิจารณา รวม 100 คะแนน

 • สื่อสารตรงกับหัวข้อการประกวด "ครอบครัวไทย...ไร้แผลกดทับ" 10 คะแนน
 • Positive Content 50 คะแนน แบ่งเป็น
  • วิธีการสื่อสาร รูปแบบการน าเสนอ 10 คะแนน
  • ตรงกลุ่มเป้าหมาย 10 คะแนน
  • สื่อสารได้ชัดเจน เข้าใจได้ 10 คะแนน
  • ความสนุกสนาน ความน่าสนใจ 10 คะแนน
  • การเลือกประเด็นที่ใช้สื่อสาร 10 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
 • องค์ประกอบทางศิลปะ และเทคนิคการถ่ายทำ 10 คะแนน
 • สร้างความตระหนักรู้ (Impactful / Scalable) 10 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • ประเภท บุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ประเภท ประชาชนทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/healthpromotionsiriraj

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
20,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
22 ก.ย. 2023 08:30 to 15 ต.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.