^ Back to Top

ประกวดหนังสั้น "TIPlife Short Film Contest 2023"

ประกวดหนังสั้น "TIPlife Short Film Contest 2023"

ทิพยประกันชีวิต ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "TIPlife Short Film Contest 2023" ภายใต้หัวข้อ "มุมมองประกันชีวิตกับคนรุ่นใหม่" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมโล่รางวัลชนะเลิศ และใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • นักศึกษาระดับอุดมศึกษา / ไม่จำกัดชั้นปี ไม่จำกัดคณะ (อยู่ต่างสถาบันได้)
 • ส่งผลงานเป็นทีม ไม่จำกัดจำนวนสมาชิก ( ส่งผลงานได้ไม่เกิน 1 เรื่องต่อทีม / มีบัตรนักศึกษา)
 • สมัครและส่งผลงานผ่าน www.tiplifeshortfilm.com (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dhipayalife.co.th)
 • โดยกรอกรายละเอียดประกอบการรับสมัคร /ชื่อ-นามสกุล /VDO หนังสั้น /รายละเอียดต่างๆ

เงื่อนไขและกติกาขั้นตอน

 • หนังสั้นต้องมีเนื้อหา หรือ ข้อบังคับเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ผู้จัดกำหนดไว้อย่างครบถ้วน ดังนี้
 • หนังสั้นจะต้องมีความยาวไม่เกิน 3 นาที และมีเนื้อหาตรงตามหัวข้อ "มุมมองประกันชีวิตกับคนรุ่นใหม่" ที่กำหนด
 • ข้อบังคับผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องปรากฎ Logo : TIPlife ในเนื้อเรื่อง
 • ข้อบังคับผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีคำว่า "LIFE PARTNER LIFE BETTER" (เป็นบทพูดของตัวละคร หรือตัวหนังสือ อย่างน้อย 1 ครั้ง)
 • หนังสั้นไม่จำกัดเทคนิคการผลิต รูปแบบการนำเสนอ กำหนดให้มีสัดส่วนภาพ 16:9 ขนาดไฟล์ขั้นต่ำ 1080 p
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, YouTube เป็นต้น) และเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกเรื่องถือเป็นลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของ TIPlife
 • สงวนสิทธิ์การใช้เพลง และภาพที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • ระยะเวลาเริ่มรับสมัคร วันที่ 6 กันยายน – 30 กันยายน 2566
 • ระยะเวลาการส่งผลงาน 20 กันยายน – 10 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. ผ่านช่องทาง Facebook Page โดย 10 ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายนี้จะได้พรีเซนผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ TIPlife ในรอบ FInal ที่โรงภาพยนตร์ SFX Rama9 เซ็นทรัลพระราม 9 (ทางคณะกรรมการจะ comment และคาแนะนำเพิ่มเติม) พร้อมประกาศรางวัลค้นหาผู้ชนะเลิศ อันดับ 1-3 รางวัลชมเชย Popular Vote โดยคณะกรรมการที่มีชื่อเสียงในวงการหนัง/โฆษณา
 • ประกาศผลผู้ชนะ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 – 15.30 น.

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 : เงินรางวัลมูลค่า 50,000 พร้อมโล่รางวัลชนะเลิศ
 • รางวัลที่ 2 : เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลที่ 3 : เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย 4-10 : เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลพิเศษ : รางวัล Popular Vote 1 รางวัลๆ มูลค่า 10,000 บาท
  (Vote หนังสั้นที่เข้ารอบสุดท้ายจากผู้ชมในออนไลน์) และพิเศษ รางวัลประกันอุบัติเหตุ 5,000 บาท (จับฉลากจากรายชื่อผู้ส่งผลงาน) พร้อมโอกาสได้โชว์ผลงาน ตามสื่อหลักในฐานะสื่อประชาสัมพันธ์ของ TIPlife ในปีนี้

หมายเหตุ ทีมที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 10 ทีมจะได้รับ กรมธรรม์ประกัน คุ้มครองอุบัติเหตุเป็นเวลา 1 ปี

ติดต่อสอบถาม
nualkanya.paotae@gmail.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
150,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
06 ก.ย. 2023 08:30 to 30 ก.ย. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.