^ Back to Top

ประกวดวาดภาพกับเด็นโซ่ #3 หัวข้อ "โรงงานอัจฉริยะสู่โลกอนาคตที่สดใสและยั่งยืน"

ประกวดวาดภาพกับเด็นโซ่ #3 หัวข้อ "โรงงานอัจฉริยะสู่โลกอนาคตที่สดใสและยั่งยืน : Smart Factory - A Step Towards a Brighter, Sustainable Future World"

Thai DENSO Group ขอเชิญน้องๆ อายุไม่เกิน 18 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพกับเด็นโซ่ #3 หัวข้อ "โรงงานอัจฉริยะสู่โลกอนาคตที่สดใสและยั่งยืน : Smart Factory - A Step Towards a Brighter, Sustainable Future World" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 134,000 บาท

กติกาการประกวด

 • ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องอยู่ในรุ่นอายุ 4 กลุ่มดังนี้
  • รุ่นอายุต่ำกว่า 8 ปี
  • รุ่นอายุ 8-11 ปี
  • รุ่นอายุ 12-15 ปี
  • รุ่นอายุ 16-18 ปี
 • ผู้ที่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพกับเด็นโซ่ในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ไม่สามารถส่งผลงานแข่งขันในรุ่นเดิมได้
 • ส่งผลงานภาพวาดตามจินตนาการในหัวข้อ "โรงงานอัจฉริยะสู่โลกอนาคตที่สดใสและยั่งยืน" (Smart Factory - A Step Towards a Brighter, Sustainable Future World)
 • ต้องวาด "โลโก้เด็นโซ่" ประกอบอยู่ในผลงานภาพวาดด้วย
 • วาดลงบนกระดาษวาดภาพ 100 ปอนด์ ขนาด A3 (29.7 x 42 ซม.)
 • สามารถใช้สีประเภทอะไรก็ได้ ไม่จํากัดเทคนิคสร้างสรรค์
 • ด้านหลังผลงานต้องระบุรุ่นที่ประกวด / ชื่อ-นามสกุล / อายุ / เบอร์ติดต่อ พร้อมอธิบายภาพวาดของตนเองโดยสังเขป

วิธีการส่งผลงาน

 • ส่งผลงานฉบับจริงมายัง
  "คุณดรินทร คุ้มสอาด บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จํากัด
  ที่อยู่ 888 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.27.5
  ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ สมุทรปราการ 10560"
  ระบุหน้าซองว่า "ส่งผลงานประกวดวาดภาพเด็นโซ่ พร้อมทั้งระบุรุ่นที่แข่งขัน" บริเวณหน้าซองพัสดุให้เห็นแบบชัดเจน
 • ส่งได้ 1 คน / 1 ผลงาน ต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง (การคัดลอกผลงานจากผู้อื่น หรือ ผลงานอื่นๆ ที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือดัดแปลงผลงานของตัวเองที่เคยได้รับรางวัลในการประกวดอื่นๆ ถือว่าการส่งผลงานเป็นโมฆะ)
 • กรณีที่ส่งในนามโรงเรียนหรือสถาบันสอนศิลปะ รบกวนคุณครูพิมพ์สรุปมาใน A4 ระบุรุ่นที่ประกวด / ชื่อ-นามสกุล / อายุ และแนบมากับพัสดุ
 • หลังจากส่งผลงานจริงแล้วต้องลงทะเบียนผ่าน Google Form โดยสแกน QR Code ที่รูป หรือ https://forms.gle/1byY7byGmgcmLE9C6

หมายเหตุ

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นถือเป็นทรัพย์สินของผู้จัดงาน และจะไม่มีการส่งกลับคืน
 • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการนําภาพวาดของผู้ร่วมประกวดทุกท่านมาเพยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • หมดเขตรับผลงานวันที่ 31 ตุลาคม 2566 (นับจากวันที่ที่ระบุหน้าซองพัสดุ)
 • เปิดโหวต 19 พ.ย. 66 ภายในเวลา 17:00 น. และปิดโหวต 19 ธ.ค. 66 เวลา 15:00 น. ทาง Facebook page: Thai DENSO Group
  หมายเหตุ หากมีการตรวจพบการเพิ่มไลค์แบบไม่ธรรมดา (ปั้มไลค์) หรือวิธีอื่น ๆ ที่ทางทีมงานตรวจสอบว่าไม่เป็นธรรมทางเพจจะทําการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมท่านนั้นในการรับรางวัล Popular Vote ทันที
 • ประกาศผลวันที่ 12 มกราคม 2567 ทาง Facebook page: Thai DENSO Group

รางวัลการประกวด (ในแต่ละรุ่น)

 • ชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 7,500 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
 • รางวัลชมเชย (3 รางวัล) ทุนการศึกษา 2,000 บาท
 • รางวัลพิเศษ Popular Vote ทุนการศึกษา 5,000 บาท

หมายเหตุ หากผู้เข้าประกวดได้รางวัลมากกว่า 1 รางวัล ทางผู้จัดจะยึดรางวัลสูงสุดเป็นหลัก และมอบรางวัลให้แก่ผู้ประกวดลำดับถัดไป

ติดต่อสอบถาม

 • คุณนิค โทร. 02-315-9500 ต่อ 2226
  • เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา. 9:00 - 16:00 น. (พักเที่ยง 12:15 - 13:15)
  • ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • www.facebook.com/ThaiDENSOGroup
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
134,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
26 ก.ค. 2023 08:30 to 31 ต.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.