^ Back to Top

ประกวดออกแบบลายกระบอกปีที่ 2 หัวข้อเรื่อง "The World"

ประกวดออกแบบลายกระบอกปีที่ 2 หัวข้อเรื่อง "The World"

บริษัท มีความสุข จำกัด ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายกระบอกปีที่ 2 หัวข้อเรื่อง "The World" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • นักศึกษาระดับอุดมศึกษา / อนุปริญญา / บุคคลทั่วไป
 • อายุระหว่าง 18 – 23  ปี

หัวข้อการประกวด
ออกแบบลวดลายบรรจุภัณฑ์ ภายใต้หัวข้อ "The World" โดยให้ผู้เข้าประกวดทำการตีความหัวข้อ และสื่อสารออกมาในรูปแบบของลวดลายบรรจุภัณฑ์ของกระบอกชานมไข่มุก มีความสุข ว่า "The World ในความคิดของผู้เข้าประกวดคืออะไร และเป็นอย่างไร โดยผู้เข้าประกวดสามารถรังสรรค์ความเป็น The World ในจินตการของตนได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุด"

หลักเกณฑ์การประกวด           

 • ลวดลายกระบอกมีความสุขที่ออกแบบมานั้น จะต้องสื่อถึง The World โดยผู้เข้าประกวดสามารถออกแบบได้ตามความคิดสร้างสรรค์ที่มีได้อย่างเต็มที่
 • การประกวดออกแบบลายกระบอกมีความสุข 1 ชิ้นงาน ต้องออกแบบโดยใช้จุด, เส้น และ ระนาบ โดยไม่ต้องลงสี บน Artwork ขนาด 18 x 16 เซนติเมตร (แนวนอน) และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบโลโก้ได้ตามต้องการ แต่ต้องไม่ต่างไปจากเค้าโครงเดิม
 • ส่งผลงานเป็นไฟล์ Ai หรือ PDF เท่านั้น ในกรณีที่วาดผลงานลงกระดาษต้องสแกนและส่งมาให้ทางบริษัทฯ เป็นไฟล์ PDF โดยส่งมาที่ E-mail : meekhwamsookcompany@gmail.com ใช้หัวข้อ "ส่งผลงานโครงการประกวดลายกระบอกปีที่ 2"
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อผลงาน เลือกสีกระบอก อธิบายแนวคิดและความหมายของผลงานมาด้วย ความยาวไม่เกิน 10 บรรทัด จำกัด 1 คน ต่อ 1 ผลงาน
 • ผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่อื่นมาก่อน
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลให้ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท มีความสุข จำกัด เท่านั้น  โดยอนุญาตให้สามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสม เพื่อสามารถนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้จริง
 • หากไม่มีผลงานใดผ่านเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ จะไม่มีการประกาศผู้รับรางวัล ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • หากผลงานของผู้เข้าประกวดมีการละเมิดลิขสิทธิ์ทางใดทางหนึ่ง ผู้เข้าประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด โดยทางบริษัทฯ จะไม่มีส่วนรับผิดชอบ ไม่ว่าทางใด และถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดทันที
 • ผลคะแนน Popular Vote ทางแฟนเพจ โดยทางบริษัทฯ จะนำผลงานของผู้เข้าประกวดเผยแพร่ผ่านทางเพจ Facebook เพื่อเปิดให้ลงคะแนนเสียง สำหรับการนับยอดคะแนน จะนับจากผลโหวตจากแฟนเพจ หรือบุคคลอื่นๆที่เข้ามามีส่วนร่วมในการลงคะแนนเสียง
 • โดยคะแนนจะนับจากผลโหวตที่ปรากฏบนหน้าเพจของมีความสุขเท่านั้น ระยะเวลาการนับคะแนนเปิดให้โหวต ระหว่างวันที่ 15 – 30 มีนาคม 2566 และจะทำการปิดโหวตเพื่อสรุปคะแนนในวันที่ 30 มีนาคม 2566 (เวลา 23:59 น.)
 • กำหนดการประกาศรางวัลผู้ชนะ วันที่ 1 เมษายน 2566 Page Facebook มีความสุข
 • ลายกระบอกที่ได้รับรางวัล จะดำเนินการผลิต และวางจำหน่าย ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566

การสมัครและส่งผลงาน

 • ส่งผลงานมาที่ E-mail : meekhwamsookcompany@gmail.com
 • เอกสารที่ต้องแนบ
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • ผลงานเป็นไฟล์ Ai หรือ PDF

กำหนดระยะเวลาโครงการ

 • เปิดรับสมัครและส่งผลงาน : 20 มกราคม - 12 มีนาคม 2566 (23:59 น.)
 • คัดเลือกผลงาน 20 คนสุดท้าย : 15 มีนาคม 2566
 • นับผลคะแนน Popular Vote : 15 - 30 มีนาคม 2566
 • ประกาศผลผู้ชนะ : 1 เมษายน 2566

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัลละ 500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 10 อันดับแรก จะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการ

ติดต่อสอบถาม เวลาทำการ จันทร์- ศุกร์ 09:00 – 18:00 น.

 • Facebook Page : มีความสุข ชานมไข่มุกกระบอก - Meekhwamsook Bottle Milk Tea
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081-7107617 (คุณอิง)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : บริษัท มีความสุข จำกัด

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
10,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
16 ม.ค. 2023 (All day) to 12 มี.ค. 2023 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.