^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรมประกันภัยสร้างสรรค์ "Thaivivat Innovation Awards Season 2"

ประกวดนวัตกรรมประกันภัยสร้างสรรค์ "Thaivivat Innovation Awards Season 2"

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมประกันภัยสร้างสรรค์ "Thaivivat Innovation Awards Season 2" ภายใต้โจทย์ "ทุกวินาทีคุ้มค่า คุ้มครองครบ" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์โครงการ

 • เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ด้านประกันภัยให้แก่ เยาวชน นิสิต นักศึกษา
 • เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และส่งเสริมพัฒนาการศึกษาด้านนวัตกรรมประกันภัยอย่างสร้างสรรค์
 • เพื่อให้เกิดแนวคิดโครงการด้านนวัตกรรมประกันภัย ที่สามารถต่อยอดเป็นโครงการที่ช่วยจัดการความเสี่ยงให้กับสังคมไทยได้จริง
 • เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง นวัตกรรม และ ไลฟ์สไตล์ ด้านประกันภัย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • สมัครเป็นทีม ทีมละ 3-5 คน (ไม่จำกัดสถาบัน)
 • สมาชิกในทีม สามารถต่างระดับชั้น หรือต่างสาขาวิชาได้
 • มีความมุ่งมั่น พร้อมนำความคิดสร้างสรรค์ ไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจด้านประกันภัยได้อย่างเป็นรูปธรรม
 • ผู้สมัครต้องระบุรายละเอียดของทีมและสมาชิกให้ครบถ้วนพร้อมให้ข้อมูลในการสมัครที่เป็นจริงเท่านั้น
 • ผู้สมัครจะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ของโครงการได้ตลอดระยะเวลาโครงการ
 • ผลงานแนวคิดโครงการที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลการประกวดหรือทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่นมาก่อน

รูปแบบโครงการ

 • รอบที่ 1 : รับสมัครและส่ง Proposal แนวคิดโครงการนวัตกรรม
 • รอบที่ 2 : เข้าร่วม Workshop และพัฒนา Proposal แนวคิดโครงการ สำหรับผู้เข้ารอบ 20 ทีม
 • รอบ Final : นำเสนอแนวคิดโครงการ และตัดสินการประกวด จำนวน 8 ทีม

กำหนดระยเวลา

 • เปิดรับสมัคร พร้อมส่งผลงานแนวคิดโครงการ วันนี้ - 31 ธ.ค. 2565 ขยายเวลาถึง 31 ม.ค. 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ ที่ 1 วันที่ 27 ม.ค. 2566 วันที่ 10 ก.พ. 2566
 • เข้าร่วม Workshop วันที่ 11 ก.พ. 2566 วันที่ 18 ก.พ. 2566
 • ส่งผลงานโครงการประกวด วันที่ 11-25 ก.พ. 2566 วันที่ 18 ก.พ. - 1 มี.ค. 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ ที่ 2 วันที่ 15 มี.ค. 2566
 • นำเสนอผลงานรอบ Final ประกาศผลผู้ชนะ และมอบรางวัล วันที่ 25 มี.ค. 2566

หมายเหตุ ทั้งนี้เมื่อผู้สมัครผ่านเข้ารอบ จะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาของโครงการ

เกณฑ์การตัดสิน

 • แนวคิดด้านนวัตกรรม 35 คะแนน
 • แนวคิดด้านธุรกิจสร้างสรรค์ 25 คะแนน
 • ความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ 20 คะแนน
 • ความสอดคล้องระหว่างนวัตกรรม และไลฟ์สไตล์ 20 คะแนน

เงื่อนไขการตัดสิน

 • ผู้เข้าร่วมโครงการต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารแบบฟอร์มส่งผลงานเข้าร่วมโครงการให้สมบูรณ์ตามที่กำหนด คณะกรรมการตัดสินผลงาน โดยพิจารณาจากเอกสารที่นำเสนอ และคณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบข้อเสนอโครงการตามเกณฑ์การตัดสินที่กำหนดไว้ จะมีสิทธิ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ  
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
 • คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานจากการนำเสนอโครงการที่ส่งเข้ามาโดยการพิจารณาจากหลักเกณฑ์การตัดสินใจตามที่กำหนด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท พร้อมสิทธิ์ในการเข้าร่วมฝึกประสบการณ์ กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ผู้นำนวัตกรรมประกันภัย
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 บาท พร้อมสิทธิ์ในการเข้าร่วมฝึกประสบการณ์ กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ผู้นำนวัตกรรมประกันภัย
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา มูลค่า 20,000 บาท พร้อมสิทธิ์ในการเข้าร่วมฝึกประสบการณ์ กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ผู้นำนวัตกรรมประกันภัย
 • รางวัลชมเชย 5 รางวัล รับโล่รางวัล และเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ : 1231 ต่อ 4057​
 • อีเมล : marketing-group@thaivivat.co.th
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
05 ธ.ค. 2022 (All day) to 31 ม.ค. 2023 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.