^ Back to Top

ประกวดออกแบบโลโก้ "ความสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐฯ-ไทย ครบรอบ 190 ปี"

ประกวดออกแบบโลโก้ "ความสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐฯ-ไทย ครบรอบ 190 ปี"

สถานทูตสหรัฐฯ และกระทรวงการต่างประเทศของไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้ "ความสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐฯ-ไทย ครบรอบ 190 ปี" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งโลโก้เฉลิมฉลอง 190 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐฯ-ไทย พร้อมคำอธิบายสั้น ๆ (ไม่เกิน 150 คำ) เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษทาง Google Form โลโก้ที่ชนะการประกวดอาจปรากฏในกิจกรรมหรือสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงการต่างประเทศของไทย และหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ ในประเทศไทย (อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์เข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “คุณสมบัติผู้เข้าประกวด” ด้านล่าง)

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • ผู้เข้าประกวดต้องมีอายุระหว่าง 15 – 35 ปีในวันที่ส่งผลงานเข้าประกวด ผู้เข้าประกวดจะต้องถือสัญชาติไทย และไม่เป็นพลเมืองอเมริกัน
 • ผู้สนับสนุนการประกวดจะถือว่าผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นบุคคลผู้เดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล องค์กรต่าง ๆ ไม่มีสิทธิ์แข่งขันเพื่อรับรางวัล ไม่ว่าจะในฐานะนิติบุคคลหรือผ่านการให้บุคคลเป็นตัวแทน ผู้เข้าประกวดต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริงเพื่อที่จะมีสิทธิ์รับรางวัล
 • บุคคลที่ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด ได้แก่ พนักงาน พนักงานฝึกงาน ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ของผู้สนับสนุนการประกวด Google หรือ Facebook หรือพนักงาน พนักงานฝึกงาน ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ขององค์กร บริษัท หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การโฆษณา การตัดสิน การสร้าง การพัฒนา การดำเนินการ และ/หรือการบรรลุเป้าหมายของการประกวดนี้ และสมาชิกในครอบครัวใกล้ชิด (หมายถึง คู่สมรส คู่ชีวิตที่ได้รับการยอมรับ บิดามารดา บุตร พี่น้อง ตลอดจนคู่สมรส หรือ บิดามารดาเลี้ยง บุตรเลี้ยง และพี่น้องต่างบิดาหรือมารดาของบุคคลในกลุ่มข้างต้น) และผู้อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับบุคคลดังกล่าว
 • เมื่อผลงานได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมการประกวดแล้ว อาจจะมีการเปิดเผยชื่อ (หรือชื่อบัญชีผู้ใช้งาน กรณีผู้เข้าประกวดไม่ประสงค์ออกนาม) และประเทศของผู้เข้าประกวดสู่สาธารณชนได้ตามดุลยพินิจของผู้เข้าประกวดเท่านั้น

ข้อกำหนดด้านเนื้อหา

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ประกอบไปด้วยเนื้อหาลามกอนาจาร นัยทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง การเปลือยกาย ถ้อยคำหยาบคาย ภาพความรุนแรง การเรียกร้องหรือปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรง การจูงใจหรือโฆษณาเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายของไทยและไม่มีเนื้อหาหรือภาพที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการประทุษร้าย หมิ่นประมาท กล่าวร้าย หรือเหยียดหยามต่อผู้สนับสนุนการประกวด หรือกลุ่ม บุคคล หรือสถาบันใด ๆ ก็ตาม ตลอดจนต้องยึดถือบรรทัดฐานพฤติกรรมอันดีของสังคมทั้งตามที่ปรากฏและโดยพฤตินัย กล่าวคือ เนื้อหาของผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นจะต้องเหมาะสมสำหรับผู้ชมที่เป็นสาธารณชนทั่วโลก
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานต้นฉบับของผู้เข้าประกวดเองและไม่มีองค์ประกอบที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองทางลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินของบุคคลที่สาม รวมไปถึงสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิในชื่อเสียงของบุคคล ผู้สนับสนุนการประกวดไม่อนุญาตให้เกิด “การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ” โดยการนำเนื้อหาหรือสื่อที่ได้รับความคุ้มครองทางลิขสิทธิ์มาใช้ อีกทั้งไม่อนุญาตให้ใช้เนื้อหาหรือสื่อที่ได้รับการจดทะเบียนหรือเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่สาม
 • ผู้สนับสนุนการประกวดสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจเด็ดขาดแต่ผู้เดียวในการตัดสิทธิ์ผลงานที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เหล่านี้ รวมถึงผลงานที่ไม่เป็นไปตามเจตนาและเนื้อหาของกฎกติกาอย่างเป็นทางการนี้
 • ในกรณีที่เกิดข้อสงสัยหรือความแตกต่างใด ๆ ด้านมุมมองเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม การตีความ หรือการใช้ข้อกำหนดด้านเนื้อหาเหล่านี้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ในกฎกติกาอย่างเป็นทางการนี้ ผู้สนับสนุนการประกวดสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจเด็ดขาดแต่ผู้เดียวในการคลี่คลายข้อสงสัยหรือความแตกต่างด้านมุมมองที่เกิดขึ้น

รายละเอียดผลงาน

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นไฟล์นามสกุล JPG หรือ PNG ขนาดไม่เกิน 2 เมกะไบต์ (MB) แต่ผลงานต้องมีความละเอียดขั้นต่ำ 300 จุดต่อตารางนิ้ว (DPI) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ควรมีลายน้ำ ลายเซ็น หรือข้อมูลส่วนตัวใด ๆ
 • ผลงานจะต้องมีข้อความ “190 Years of U.S.-Thai Diplomacy” เป็นส่วนหนึ่งของโลโก้ ผู้เข้าประกวดจะต้องระบุคำอธิบายผลงานสั้น ๆ ไม่เกิน 150 คำ เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
 • ผู้ชนะจะต้องส่งไฟล์เวกเตอร์ (EPS หรือ AI) ในภายหลัง เพื่อให้สามารถนำผลงานไปผลิตซ้ำได้อย่างมีคุณภาพ สีของผลงานต้องอยู่ในระบบสี CMYK และอาจมีการนำโลโก้ไปปรับเป็นสีดำและสีขาว ผู้เข้าประกวดควรหลีกเลี่ยงการไล่เฉดสี (Gradients) และการไล่ระดับจุดเม็ดสี (Half-tones)
 • โลโก้จะต้องสามารถนำไปใช้ จัดการ ปรับขนาด และเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมเพื่อให้ผลิตซ้ำได้ง่ายสำหรับทุกวัตถุประสงค์ และควรมีรูปลักษณ์สวยงามทั้งในขนาดเล็ก (เพียง 2 ซม. x 2 ซม.) และขนาดใหญ่

วิธีเข้าร่วมการประกวด

 • ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น ผ่านทาง https://forms.gle/h6y1eGaycTMBALP89 พร้อมคำอธิบายสั้น ๆ (ไม่เกิน 150 คำ) เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
 • เมื่อส่งผลงานทาง Google Form แล้ว จะถือว่าโลโก้ดังกล่าวเป็นผลงานที่ส่งเข้าประกวด และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ตัดต่อ หรือส่งโลโก้อื่นมาแทนที่ได้
 • เมื่อเข้าประกวด ถือว่าผู้เข้าประกวดยินยอมให้นำผลงานไปใช้ในเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ กิจกรรม และสื่อสิ่งพิมพ์ของผู้สนับสนุนการประกวดได้โดยมิใช่ในเชิงพาณิชย์
 • ผู้สนับสนุนการประกวดจะถือว่าผู้เข้าประกวดได้ยอมรับกฎกติกาอย่างเป็นทางการทั้งหมดนี้แล้ว
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานต้นฉบับซึ่งตนเองเป็นผู้ผลิตและถือกรรมสิทธิ์เพียงผู้เดียว ผ่านช่องทางดิจิทัล
 • สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 ตามเวลาประเทศไทย และจะประกาศรายชื่อผู้ชนะบนหน้า Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ภายในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566
 • นอกจากผลงานแล้ว ผู้เข้าประกวดต้องให้ข้อมูลต่อไปนี้
  • ชื่อและนามสกุล
  • อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการให้ติดต่อกลับ
  • ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์
  • สัญชาติ
  • วันเกิด
  • องค์กรหรือสถาบันการศึกษาของผู้เข้าประกวด
  • การยืนยันว่าผู้เข้าประกวดมีอายุระหว่าง 15 – 35 ปีในวันที่ส่งผลงาน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ – เงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 – เงินรางวัล 5,000 บาท
 • รางวัลชมเชย – เงินรางวัล 2,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
BangkokPD@state.gov

File attachments: 
หมดเขต: 
21 พ.ย. 2022 08:30 to 18 ธ.ค. 2022 16:30

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod