^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ "แนะนำประเทศ โรงเรียน หรือ เมืองที่อาศัย"

ประกวดคลิปวิดีโอ "แนะนำประเทศ โรงเรียน หรือ เมืองที่อาศัย"

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ร่วมกับ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "แนะนำประเทศ โรงเรียน หรือ เมืองที่อาศัย" ชิงโอกาสเป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มเอเชียนตะวันออก

 • คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผลงานกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
 • มีความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดใน Asian International Children Film Festival ในครั้งต่อไป
 • มีความสนใจเรียนรู้ ทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มเอเชียตะวันออก  

เงื่อนไขการสมัคร (โปรดอ่านโดยละเอียด)

 • จัดทำคลิปวิดีโอเเนะนำประเทศ โรงเรียน หรือเมืองที่อาศัย ความยาวไม่เกิน 5 นาที (ไม่จำกัดภาษา หรือจะไม่มีบทสนทนาก็ได้)
 • คัดเลือกตัวเเทนประเทศไทย 2 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มเอเชียตะวันออก (JENESYS 2022) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับประกาศนียบัตร
 • ผู้ที่ได้รับคัดเลือกทุกคน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมใน วันที่ 7-19 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น.-16.00 น. ตลอดกิจกรรมตามวันและเวลาที่กำหนด
 • ตรวจสอบผลงานคลิปวิดิโอเเละหลักฐานการสมัครของสมาชิกในทีมอย่างละเอียดก่อนส่ง ประกอบด้วย
  • คลิปวิดีโอ
  • บัตรประชาชน
  • 3บัตรประจำตัวนักเรียน หรือ ใบรับรองจากสถานบันการศึกษา โดยอัพโหลดผ่าน link URL (ยกตัวอย่างเช่น google drive,one drive, dropbox ฯลฯ)
 • การส่งผลงานเข้าประกวดสามารถเลือกส่งในรูปแบบ ไฟล์ สกุล mp4 หรือ .MOV

กำหนดการกิจกรรม

 • หมดเขตรับผลงาน : วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565
 • วันที่ 7-19 ธันวาคม 2565 (ONLINE ผ่านระบบ ZOOM)
  • 7 ธ.ค. 65 : แนะนำเทศกาลภาพยนตร์ และผลงานภาพยนตร์ที่ส่งเข้าประกวดในครั้งที่ผ่านมา
  • 8 ธ.ค. 65 : แนะนำเมืองมินามิอาวาจิ จังหวัดเฮียวโงะ และคิตามิ จังหวัดฮอกไกโด (การบรรยายและถาม-ตอบ)
  • 9 ธ.ค. 65 : การผลิตภาพยนตร์ (การบรรยายและถาม-ตอบ)
  • 12 ธ.ค. 65 : ชมการแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่น โรงละครหุ่นกระบอกเมืองอาวาจิ
  • 13-15 ธ.ค. 65 : ทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเยาวชนแต่ละประเทศ
  • 16 ธ.ค. 65 : เรียนรู้วัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่น
  • 19 ธ.ค. 65 : เยี่ยมชมผู้คนในท้องถิ่นที่อาศัยในประเทศญี่ปุ่น

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
  โทร 02-6963000
 • หอภาพยนตร์ฯ
  โทร 02-4822013-15 ต่อ 1308
 • Inbox เพจ โรงหนังโรงเรียน
File attachments: 
หมดเขต: 
25 ต.ค. 2022 08:30 to 22 พ.ย. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.