^ Back to Top

ประกวดคลิปสั้น Digiwar ปี 4 หัวข้อ "ปั้นคลิปให้ปัง รวมพลังฟื้นป่าล้านไร่" ไปสู่ EGAT Carbon Neutrality

ประกวดคลิปสั้น Digiwar ปี 4 หัวข้อ "ปั้นคลิปให้ปัง รวมพลังฟื้นป่าล้านไร่" ไปสู่ EGAT Carbon Neutrality

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น Digiwar ปี 4 หัวข้อ "ปั้นคลิปให้ปัง รวมพลังฟื้นป่าล้านไร่" ไปสู่ EGAT Carbon Neutrality ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกป่าว่า  จะนำไปสู่ Carbon Neutrality ได้อย่างไร
 • เพื่อสนับสนุน นโยบายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน "EGAT Carbon Neutrality"  ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้ประเทศไทยเป็นสังคมปลอดคาร์บอน
 • เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการปลูกป่าล้านไร่อย่างมีส่วนร่วม
 • เพื่อใช้เป็นสื่อในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสังกัดสถาบันการศึกษาอย่างถูกต้อง / บุคคลทั่วไปอายุไม่เกิน 27 ปี
 • ผู้ส่งผลงานต้องระบุที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกในประเทศไทย
 • ผู้ส่งผลงาน เดี่ยวและทีม (ทีมละไม่เกิน 5 คน) สามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ

 • รอบที่ 1 : ส่งพลอตไอเดีย
  ส่งพลอตไอเดียสำหรับผลิตคลิปสั้นความยาว 3 นาที ในรูปแบบใดก็ได้ เช่น PowerPoint คลิปวิดีโอ หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่สื่อถึงไอเดียหลัก (Main Idea) ในการถ่ายทอดเรื่องราวตามหัวข้อและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ พร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกในทีมเป็นไฟล์ pdf/ jpg ทางอีเมล digiwar.contest@gmail.com  โดยส่งพลอตไอเดียได้ภายในวันที่ 24 ก.ย. 65
 • รอบที่ 2 : Workshop สุด Exclusive
  พลอตไอเดียที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 10 ทีม จะได้สิทธิ์เข้าร่วมอบรมในรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “Story Telling เล่าอย่างไรให้โดนใจ ปั้นคลิปอย่างไรให้ปัง” โดยแต่ละทีมต้องส่งตัวแทนเข้าร่วมอย่างน้อย 1 คน
  (กำหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
 • รอบที่ 3 : สร้างสรรค์ชิ้นงาน
  10 ทีมที่ได้รับคัดเลือก นำพลอตไอเดียมาผลิตเป็นชิ้นงานจริง โดยมีข้อกำหนดในการผลิตชิ้นงานดังนี้
  • 1.ไฟล์และขนาดของคลิปวิดีโอ Resolution VDO (1920*1080) Format MP4 codec H.264 ที่ bitrate ขั้นต่ำ 8.5 Mbps
  • 2.เนื้อหาคลิปวิดีโอทั้งหมดจะต้องมีความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยรวม Title และ End Credit ทั้งหมด (ถ้ามี) และท้ายคลิปจะต้องมีโลโก้ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
  • 3.เป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายจากกล้องดิจิทัลหรือกล้องวีดีโอ หรือโทรศัพท์มือถือ หรือเป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่นที่สร้างสรรค์ขึ้นจากโปรแกรม 2D หรือ 3D หรือโปรแกรมอื่น ๆ ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ (เทคนิคถ่ายทำ / ผลิต / ตัดต่อ)
  • 4.คลิปวิดิโอจะต้องมีเนื้อหาการนำเสนอ ตามหัวข้อ “รวมพลังฟื้นป่าล้านไร่  ร่วมกับโครงการ EGAT Carbon Neutrality”
   (กำหนดส่งผลงาน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

ขั้นตอนการสมัครและหลักฐาน

 • สแกน QR code เพื่อลงทะเบียน ผ่าน Google Form (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
 • ส่งผลงาน เป็น พลอตไอเดีย สำหรับผลิตคลิปสั้นความยาว 3 นาที ตามหัวข้อและวัตถุประสงค์พร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกในทีมเป็นไฟล์ pdf/ jpg ทางอีเมล digiwar.contest@gmail.com
 • หมดเขตสมัคร วันที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 24.00 น. (เที่ยงคืน)

เกณฑ์การตัดสินผลงาน

 • ภาพรวม: ด้านเนื้อหาสาระในการสื่อสารที่ตรงกับวัตถุประสงค์ 40 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์: แนวคิดและการนําเสนอ 30 คะแนน
 • การผลิต: เทคนิค คุณภาพของภาพเสียง และการตัดต่อ 30 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • คุณพิชยา โทร. 093 365 65256
 • อีเมล digiwar.contest@gmail.com
 • www.facebook.com/EGATDIGIWAR

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณพิชยา นุ่นพันธ์

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
50,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
29 ส.ค. 2022 (All day) to 24 ก.ย. 2022 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.