^ Back to Top

แข่งขัน "WU English Academic Presentation Contest"

แข่งขัน "WU English Academic Presentation Contest"

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "WU English Academic Presentation Contest" หัวข้อ "One Health for One Healthy Community" ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • จัดให้มี WU English Academic Presentation Contest: ในหัวข้อที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับ “One Health” และใช้หัวข้อในการแข่งขันอภิปรายนี้ว่า “One Health for One Healthy Community”
 • จัดเวทีเพื่อให้นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาการด้านสุขภาพหนึ่งเดียวรวมถึงความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน นอกจากนี้ยังเป็น
 • เป็นเวทีการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะ/สำนักวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและมหาวิทยาลัยต่างในประเทศไทย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการเข้าแข่งขัน
กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาของคณะ/สำนักวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและมหาวิทยาลัยภายในประเทศไทย

ประเภทและระดับการแข่งขัน
การแข่งขันการนำเสนอความรู้และทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาครั้งนี้ เป็นการแข่งขันประเภททีม (3 คน/ทีม) ทีมนิสิต/นักศึกษาสามารถคละคณะได้ ภายใต้หัวข้อ “One Health for One Healthy Community” โดยแต่ละคณะ/สำนักวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมหาวิทยาลัยต่างๆสามารถส่งตัวแทนได้ไม่จำกัด

กำหนดการ

 • วันที่ 30 สิงหาคม 2565 วันสุดท้ายของการรับสมัครและส่งบทคัดย่อ
 • วันที่ 3 กันยายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
 • วันที่ 7 กันยายน 2565 ประกาศรายชื่อ 10 ทีม ผู้ผ่านการคัดเลือก
 • วันที่ 21 กันยายน 2565 ส่งไฟล์นำเสนอ
 • วันที่ 24 กันยายน 2565 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัลชนะเลิศ รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า 3,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า 2,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า 1,000 บาท
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขัน

ติดต่อสอบถาม

 • สำหรับภาษาไทยติดต่อ
  • อีเมล kittima.le@wu.ac.th
  • โทร 094-6265426
 • สำหรับภาษาอังกฤษติดต่อ
  • อีเมล tipaya.pe@mail.wu.ac.th
  • โทร 062-4974924
 • www.facebook.com/vetwalailak

ข่าวประชาสัมพันธ์ : อาจารย์ สพญ.กิตติมา ลิ่วเฉลิมวงค์

File attachments: 
หมดเขต: 
05 ส.ค. 2022 08:30 to 30 ส.ค. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.