^ Back to Top

ประกวดออกแบบ Lifestyle Product จากวัสดุเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมสิ่งทอ "Show them! WASTE is WORTH !! : ท้าให้เปลี่ยน จากเศษเป็นสไตล์"

ประกวดออกแบบ Lifestyle Product จากวัสดุเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมสิ่งทอ "Show them! WASTE is WORTH !! : ท้าให้เปลี่ยน จากเศษเป็นสไตล์"

Homework Fabrics ในเครือบริษัท โกลด์เฮาส์เดคคอร์ จำกัด ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Lifestyle Product จากวัสดุเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมสิ่งทอ "Show them! WASTE is WORTH !! : ท้าให้เปลี่ยน จากเศษเป็นสไตล์" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด

 • เป็นผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดว่าจะเป็นนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไป
 • รวมทีมได้ตั้งแต่ 1-3 คน

โจทย์ในการออกแบบ

 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ ที่สามารถผลิตและจำหน่ายได้จริงในตลาด
 • วัสดุที่ใช้ในการออกแบบ ได้แก่ ผืนผ้าที่เหลือจากการจัดจำหน่าย เส้นด้ายและวัสดุเหลือทิ้งที่เกิดจากกระบวนการทอผ้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ระยะเวลาการประกวด

 • รอบคัดเลือก
  • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - วันพุธที่ 15 กันยายน 2565 ขยายเวลาส่งผลงานถึง 23 กันยายน 2565
  • ประกาศผลการคัดเลือก ทีมผู้ผ่านเข้ารอบ 5 ทีม วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565
 • รอบชิงชนะเลิศ
  • ทีมผู้ผ่านเข้ารอบ รับวัสดุและเงินทุนเพื่อผลิตชิ้นงานจริง วันที่ 20-24 กันยายน 2565
  • นำเสนอผลงานที่ผลิตจริงต่อหน้าคณะกรรมการ ประกาศผลรางวัลและจัดแสดงผลงานในงานบ้านและสวนปลายปี วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565

รายละเอียดการเข้าร่วมประกวด

 • ผู้เข้าประกวดดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่ www.homeworkfabrics.com/contest และดําเนินการดังนี้
  • กรอกใบสมัคร google form
  • ส่งผลงานในขนาดกระดาษ A4 และนำเสนอในรูปแบบ Presentation Paper ประกอบด้วย แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ครบทุกด้าน พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการนําเสนอ
  • แนบไฟล์งาน Presentation ในรูปแบบ PDF, Power Point และไฟล์งานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ผ่าน Google Drive หรือ CD
 • ส่งเอกสารตามข้อ 1 โดยผ่านช่องทาง
  • E-mail : hwcontest2022@goldhousedecor.com
  • หรือทางไปรษณีย์ เขียนชื่อผู้ส่งผลงาน ส่งมาที่
   บริษัท โกลด์เฮาส์เดคคอร์ จำกัด
   9 เพชรเกษม112 แยก9 แขวงหนองค้างพลู
   เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
   ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 โดยถือวันประทับตรานําส่งเป็นสําคัญ
 • ทีมผู้ผ่านเข้ารอบ รับวัสดุเพื่อผลิตชิ้นงานจริง วันที่ 20-24 กันยายน 2565 ณ บริษัท โกลด์เฮาส์เดคคอร์ จำกัด
 • ทีมผู้ผ่านเข้ารอบ เตรียมการนำเสนอผลงาน พร้อมชิ้นงานที่ผลิตจริงต่อหน้าคณะกรรมการ (ทีมละไม่เกิน 5 นาที) พร้อมประกาศผลรางวัลและจัดแสดงผลงาน ภายในงานบ้านและสวนปลายปี ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565
 • ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น หากปรากฏมีชื่อซ้ํากันในทีมอื่น จะถูกตัดสิทธิ์
 • ผลงานการออกแบบจะต้องไม่เคยมีการนำเสนอหรือส่งประกวดที่ใดมาก่อน
 • จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของผู้อื่น หากได้รับรางวัลและตรวจพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะและเรียกคืนรางวัลทั้งหมด (ผู้ออกแบบและส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบความเสียหายหากผลงานนั้น ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น)
 • ผลงานทุกชิ้นถือเป็นลิขสิทธิ์ของทาง บริษัท โกลด์เฮาส์เดคคอร์ จำกัด และบริษัทในเครือ สามารถดัดแปลง ทำซ้ำ คัดลอกผลงานที่ส่งเข้าประกวดเพื่อประโยชน์ทางการค้าได้ ผู้สมัครยินยอมให้ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท โกลด์เฮาส์เดคคอร์ จำกัด และบริษัทในเครือ และอนุญาตให้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ Social Network สื่อสิ่งพิมพ์ และการประชาสัมพันธ์การประกวดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 • หากพบภายหลังว่าผู้เข้าประกวดได้ทําผิดเงื่อนไขการประกวดและขาดคุณสมบัติทางผู้จัดงานขอระงับการให้รางวัลรวมถึงการเรียกคืนเงินรางวัลทั้งหมด
 • เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกําหนดข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • รอบคัดเลือก
  • ผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 5 ทีม จะได้รับเงินทุนสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และผลิตชิ้นงานจริง ทีมละ 5,000 บาท
 • รอบชิงชนะเลิศ
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล มูลค่า 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 02-119-7888
 • Line ID : @goldhousedecor

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณสุรสา จิโรจน์กุล / Homework Fabrics

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
02 ส.ค. 2022 08:30 to 23 ก.ย. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.