^ Back to Top

ประกวดการออกแบบอาคาร "HYFIVE DESIGN CONTEST"

ประกวดการออกแบบอาคาร "HYFIVE DESIGN CONTEST"

Hylife Developments ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบอาคาร "HYFIVE DESIGN CONTEST" ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมการออกแบบอาคารเพื่อร่วมแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

เกณฑ์การรับสมัคร

 • นักศึกษาจากทุกสถาบัน ทุกสาขา และผู้สำเร็จการศึกษา (ขอยกเว้นในนามบริษัทฯ)
 • ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 20 บาท

ข้อกำหนดการประกวด
บริษัท ไฮไลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กำหนดให้ผู้เข้าร่วมประกวดส่งผลงาน ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมการออกแบบอาคารเพื่อร่วมแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืน" จากการออกแบบอาคารสาธารณะ โดยคำนึงถึงพื้นที่ใช้สอย การลดการใช้พลังงานภายในอาคาร และการมีส่วนร่วมในการลดมลพิษ ทั้งจากนวัตกรรม และจากสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ ทางผู้จัดงานได้กำหนดรูปแบบให้ออกแบบจากอาคารคอมมูนิตี้มอลล์ พื้นที่ใช้สอยสูงสุดไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร/1 อาคาร จากตัวอย่างที่ดินซึ่งโครงการได้จัดเตรียมไว้ให้ ทั้งนี้ พื้นที่ใช้สอยภายในโครงการ ควรประกอบไปด้วย ไดร์ฟทรู, ร้านอาหาร, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, ศูนย์ฟิตเนส และอื่นๆ

ภายใต้เงื่อนไขการนำเสนอผลงาน ดังนี้

 • ผังบริเวณ (Site Plan)
 • ผังอาคาร (Layout)
 • แปลนอาคาร
 • รูปด้าน 4 มุม
 • รูปตัด 2 จุด
 • รูปทัศนียภาพ (Perspective) 2 รูป

กำหนดการ

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ : วันที่ 15 กรกฏาคม 2565
 • ปิดรับผลงาน : วันที่ 31 ตุลาคม 2565
 • ประกาศผลรางวัล : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

การส่งผลงาน

 • ผู้ส่งผลงานต้องแนบผลงานเป็น Digital File PDF หรือ JPGE ความคมชัด 300 DPI เป็นอย่างน้อย พร้อมเขียนคำบรรยายอธิบายผลงานไม่เกิน 300 คำ (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น) ระบุชื่อผู้เข้าประกวด สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ ไว้ที่หน้าแรกของ Digital File ผลงาน
 • ส่งผลงานผ่านทาง Email: Hyfive@hylife.co.th พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครไฟล์รูปภาพ
 • เลขที่บัญชีสำหรับการสมัคร : 390-4-706938 ธนาคารกรุงเทพ บริษัท ไฮไลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล : รางวัลละ 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล : รางวัลละ 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล : รางวัลละ 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 3 รางวัล : รางวัลละ 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
โทร. 063 – 903 - 0959

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Hylife Developments

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
70,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
15 ก.ค. 2022 08:30 to 31 ต.ค. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.