^ Back to Top

ประกวดวีดีโอชิงทุนการศึกษา หัวข้อ EDF ส่งเสริมการศึกษาเพื่ออนาคต

EDF ขอเชิญร่วมประกวดวีดีโอชิงทุนการศึกษา ในหัวข้อ "EDF ส่งเสริมการศึกษาเพื่ออนาคต" ชิงทุนการศึกษากว่า 50,000 บาท เนื่องในโอกาสที่มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา หรือ EDF ได้ดำเนินการช่วยเหลือ สนับสนุนด้านทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจน ในประเทศไทยมาจนครบ 25 ปี ในปี พ.ศ. 2555 และกำลังขยายความช่วยเหลือไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่น ลาว กัมพูชา เวียตนามและพม่า

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และแผนกกิจกรรมพิเศษของ EDF ได้จัดให้ทางโรงเรียนและกลุ่มนักเรียนที่เคยร่วมโครงการกับ EDF หรือได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจาก EDF ซึ่งมีมากกว่า 4,000 โรงเรียนในภาคอีสานและนักเรียนทุนกว่า 300,000 คน ได้ร่วมเฉลิมฉลองโอกาสที่สำคัญนี้ร่วมกัน

เงื่อนไขและกติกาการประกวด
1. เนื้อหาของวีดีโอที่ส่งเข้าประกวด ทำได้ 2 รูปแบบคือ

  • มีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงการที่ EDF สนับสนุนโครงการของโรงเรียนของท่าน ที่ยังผลให้เด็กๆ ได้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสอดคล้องกับหัวข้อ “EDF ส่งเสริมการศึกษาเพื่ออนาคต”
  • มีเนื้อหาเกี่ยวกับนักเรียนยากจนที่ได้รับทุนการศึกษาจาก EDF ให้บอกเล่าถึงปัญหาของนักเรียนว่าเคยมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรและเมื่อได้รับทุนจาก EDF ชีวิตและการเรียนนักเรียนเปลี่ยนไปอย่างไรสอดคล้องกับหัวข้อ “EDF ส่งเสริมการศึกษาเพื่ออนาคต”

2. ให้เลือกทำตามเนื้อหาเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งต่อชิ้นงานเท่านั้น หรือทีมหนึ่งจะส่งทั้งสองเรื่อง(เท่ากับสองชิ้นงาน หรือมากกว่านั้น) ไม่จำกัดจำนวนชิ้นงาน

3. วีดีโอที่ส่งต้องมีขนาด 1280x720 ขึ้นไป เท่านั้น เมื่ออัพโหลดแล้วให้แต่ละทีมส่ง ดีวีดีที่บันทึกไฟล์วีดีโอทั้งหมดที่ยังไม่ได้ตัดต่อมาที่มูลนิธิฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วัน หลังจากที่ท่านอัพโหลดแล้ว มิเช่นนั้นทางคณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ในการประกวดของท่าน

4. ความยาวของแต่ละชิ้นงานให้อยู่ระหว่าง 7-12 นาที เท่านั้น

5. ท่านสามารถอัพโหลตผลงานขึ้นบนยูทูปแล้วนำลิ้งค์มาโพสต์ที่ facebook.com/EDFVDOContest เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกผลงาน

6. รอบแรกคณะกรรมการจะคัดเลือกเรื่องที่เข้ารอบให้เหลือเพียง 5 เรื่อง

7. ห้าเรื่องสุดท้ายคณะกรรมการรับเชิญจะเป็นผู้วิจารณ์/ชี้แนะและตัดสิน

8. ทุกเรื่องที่ส่งเข้าประกวดถือว่ายอมรับเงื่อนไขการตัดสินของคณะกรรมการในทุกกรณี

9. ทุกเรื่องที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นสิทธิ์ของ EDF ที่จะนำไปเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์การต่อไปในอนาคต

คุณสมบัติผู้ประกวด

  1. โรงเรียนในทุกภูมิภาคที่เคยร่วมโครงการกับ EDF หรือได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจาก EDF
  2. กลุ่มนักเรียนที่เคยร่วมโครงการกับ EDF หรือได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจาก EDF

เริ่มรับผลงาน 7 มิถุนายน 2555 ปิดรับ 15 สิงหาคม 2555

หลักเกณฑ์ในการตัดสิน ให้คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งตามสัดส่วนดังนี้
- 80% จากกรรมการแบ่งเป็น

  • วิธีการเล่าเรื่อง 20%
  • เนื้อหา 20%
  • คุณภาพของผลงาน 20%
  • ความคิดเชิงสร้างสรรค์ 20 %

- 20 %จากจำนวน View บน Youtube และ บนเพจ facebook.com/EDFVDOContest

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คึณ Charlirmphongs
เผยแพร่ : http://contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
50,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
07 มิ.ย. 2012 10:00 to 15 ส.ค. 2012 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.