^ Back to Top

ประกวดหนังสั้น "3rd CCCL Film Festival"

ประกวดหนังสั้น "3rd CCCL Film Festival"

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วย เราต้องเปลี่ยน (Changing Climate, Changing Lives (CCCL) Film Festival) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "3rd CCCL Film Festival" ประเด็น "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 240,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติของหนังสั้น

 • หนังสั้นที่ส่งเข้าร่วมประกวดในเทศกาลต้องผลิตขึ้นในประเทศไทยหรือในประเทศในแถบเอเชีย
 • ไม่จำกัดประเภทหนังสั้น สามารถเป็นสารคดี หนังฟิคชั่น หนังทดลอง แอนิเมชัน หรืออื่น ๆ
 • หนังสั้นจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ โดยหนังสั้นอาจพูดถึงประเด็นใด ประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภัยแล้งและคลื่นความร้อน ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นอันก่อให้เกิดภาวะน้ำท่วม การอพยพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิกฤตขาดแคลนแหล่งอาหาร เป็นต้น
 • จำกัดความยาวของหนังไม่เกิน 15 นาที
 • หนังสั้นจะต้องผลิตเสร็จหลัง 1 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ผลงานที่เคยส่งเทศกาลแต่ยังไม่เคยถูกคัดเลือกสามารถส่งให้พิจารณาอีกครั้งได้

ประเภทผลงาน

 • หนังสารคดี (documentary)
 • หนังสั้นประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สารคดี (non-documentary) เช่น หนังฟิคชั่น หนังทดลอง แอนิเมชัน หรืออื่น ๆ

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับผลงานวันนี้ - 30 ตุลาคม 2565

รางวัลการประกวด

 • สายประกวดหลัก (เฉพาะหนังสั้นที่ผลิตในประเทศไทย)
  การประกวดหนังสั้นจะถูกตัดสินโดยนักวิจารณ์หนัง คนทำหนัง และนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
  • ประเภทสารคดี
   • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 70,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   • รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • ประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สารคดี
   • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 70,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   • รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลพิเศษ
  • รางวัลขวัญใจยุวทูต จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   รางวัลนี้ตัดสินโดยยุวทูต CCCL ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการยุวทูต CCCL
  • รางวัลขวัญใจผู้ชม จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   รางวัลนี้ตัดสินโดยผู้เข้าร่วมเทศกาล โดยผู้เข้าชมแต่ละคนจะมีสิทธิ์โหวตให้คะแนนหนังสั้นที่ตัวเองชื่นชอบ
  • รางวัลพิเศษสำหรับหนังสั้นจากเยาวชนอายุต่ำกว่า 25 ปี จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ ผู้ที่ส่งหนังสั้นเข้าเทศกาลไม่ว่าจะได้รับคัดเลือกหรือไม่ สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยสามารถแจ้งได้ที่ submissions@ccclfilmfestival.com

​เงื่อนไขการสมัคร

 • ผลงานภาพยนตร์ที่ส่งเข้าเทศกาลจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา หากมีการละเมิดเกิดขึ้น ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 • Link หนังสั้นที่ผู้สมัครส่งให้ทางเทศกาลพิจารณานั้นจะต้องสามารถรับชมได้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2566
 • ผู้สมัครสามารถส่งหนังสั้นที่ยังไม่สมบูรณ์ให้เทศกาลพิจารณาได้ กรุณาระบุว่าหนังสั้นไม่สมบูรณ์ตรงส่วนใด เช่น ยังไม่ได้ผสมเสียง เป็นต้น โดยผู้สมัครจะต้องแจ้งให้เทศกาลทราบเมื่อหนังเสร็จสมบูรณ์แล้ว อย่างไรก็ตาม ทางเทศกาลขอแนะนำให้ผู้สมัครส่งหนังเฉพาะเวอร์ชั่นที่เสร็จสมบูรณ์แล้วให้เทศกาล
 • CCCL Film Festival ไม่สามารถให้ฟีดแบกหรือความคิดเห็นต่อผู้สมัครที่ส่งหนังสั้นเข้าเทศกาล
 • หากได้รับการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องนำส่งไฟล์ภาพยนตร์สำหรับฉายและสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้กับเทศกาล หลังจากได้รับแจ้งจากทีมงานเทศกาล
 • ผู้สมัครยินยอมให้เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) สามารถใช้ภาพนิ่ง ตัวอย่าง วิดีโอส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสั้นในการประชาสัมพันธ์เทศกาลและกิจกรรมของเทศกาล รวมถึงอนุญาตให้ CCCL Film Festival จัดแสดงผลงานหนังสั้นในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ CCCL Film Festival หรือในกิจกรรมเพื่อการศึกษา
 • หากหนังสั้นผ่านการคัดเลือก ผู้สมัครอนุญาตให้เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) จัดแสดงผลงานหนังสั้นในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ CCCL Film Festival หรือในกิจกรรมเพื่อการศึกษา
 • เทศกาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถาม

 • อีเมล: submissions@ccclfilmfestival.com
 • Facebook: www.facebook.com/ccclfilmfest
 • Instagram: www.instagram.com/ccclfilmfest
 • Twitter: www.twitter.com/ccclfilmfest
 • Website: www.ccclfilmfestival.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณนคร ไชยศรี / Changing Climate, Changing Lives (CCCL) Film Festival

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
240,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
10 มิ.ย. 2022 08:30 to 30 ต.ค. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.