^ Back to Top

ประกวดออกแบบ “Kengo Kuma & Higashikawa” KAGU Design ครั้งที่ 2

ประกวดออกแบบ “Kengo Kuma & Higashikawa” KAGU Design ครั้งที่ 2

คณะกรรมการผู้จัดงาน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ “Kengo Kuma & Higashikawa” KAGU Design ครั้งที่ 2 ธีม "ดีไซน์โต๊ะอิสระ : Unconventional Table Designs" ชิงเงินรางวัล

วัตถุประสงค์
ฮิงาชิคาวะเมืองแหล่งผลิตหลักของ Asahikawa furniture ต้องการเฟ้นหานักออกแบบหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ที่สามารถดีไซน์ “KAGU” ได้ตรงโจทย์สําหรับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและทันสมัยได้มากที่สุด

“KAGU” โดยทั่วไปเปรียบเหมือนสิ่งที่เชื่อมโยงมนุษย์กับโลกใบนี้ไว้ด้วยกัน แต่ “KAGU” ในที่นี้ ต้องการสื่อความหมายให้มากกว่าแค่เฟอร์นิเจอร์แบบเดิมๆ หากมองลึกลงไปแม้เราใช้ประโยชน์สิ่งของต่างๆ รอบตัวในชีวิตประจําวันทุกวัน แต่เราแทบไม่รู้เลยว่าสิ่งของเหล่านั้นมีเรื่องราวและที่มากว่าจะถึงมือเราได้อย่างไร และการที่เราไม่รู้นั้นบางครั้งทําให้เราใช้สิ่งของแบบหยาบมือ ไม่ดูแลรักษา ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบขอเพียงแค่จบหรือผ่านไปไวๆ ขาดความละเอียดพิถีพิถัน เหล่านั้นส่งผลกระทบที่ไม่คาดคิดอื่นตามมาได้อีกมากมาย

ผู้จัดจึงอยากใช้โอกาสการประกวดออกแบบ “KAGU" ครั้งนี้ ให้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยดึงเอาศักยภาพไร้ขีดจํากัดที่ซ่อนเร้นอยู่ในไอเดียของคนรุ่นใหม่ ออกมาให้เห็นเป็นรูปร่างสามารถใช้งานได้ทนนาน และหวังจะ ได้เห็นการใช้ชีวิตที่พิถีพิถันเปี่ยมด้วยคุณภาพเกิดขึ้นยั่งยืนต่อไป

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด

 • ผู้ที่อาศัยอยู่ทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น โดยต้องยังคงสภาพนักเรียนนักศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา และมีอายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ 31 มีนาคม ค.ศ.2022
 • สามารถสมัครแบบกลุ่มได้ ทั้งนี้สมาชิกในกลุ่มเดียวกันต้องมีคุณสมบัติตามระบุข้างต้นทุกคน
 • ส่งผลงานประกวดได้คนละ 1 ชิ้น / กลุ่มละ 1 ชิ้นเท่านั้น
 • ผู้สมัคร 1 คนสามารถมีชื่อในผลงานได้เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น อาจเป็นประเภทเดี่ยวหรือกลุ่ม เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถลงสมัครทั้ง 2 ประเภทหรือหลายกลุ่มพร้อมกันได้

รูปแบบผลงาน
ผลงานออกแบบลงบนหน้าเอกสารขนาด A3 (หน้าเดียวแนวนอน) โดยระบุชื่อผลงาน, คําอธิบาย และวัตถุประสงค์ของดีไซน์ พร้อมภาพสเก็ตผลงาน, ดรออิ้ง, CG หรือ รูปถ่ายแบบจําลองต่างๆ เป็นต้น (ส่งเป็นไฟล์ PDF) รวมในหน้ากระดาษตามขนาดที่ระบุเพียง 1 แผ่นเท่านั้น โดยภาษาที่ใช้ในเอกสารคืออังกฤษหรือญี่ปุ่น

กำหนดระยะเวลา

 • ปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า : วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022 เวลาเที่ยงตรง 12:00 น. (เวลาญี่ปุ่น)
 • เปิดรับไฟล์ข้อมูลผลงานตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 31 มีนาคม ค.ศ. 2022 เวลา 12:00 น. (เวลาญี่ปุ่น)
 • ตัดสินรอบชิงชนะเลิศและพิธีมอบรางวัลวันอาทิตย์ ที่ 26 มิถุนายน ค.ศ.2022 ณ เมืองฮิงาชิคาวะ จ. ฮอกไกโด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ Kengo Kuma (1 รางวัล) พร้อมเงินรางวัล 500,000 เยน
 • รางวัลผลงานดีเด่น (3 รางวัล) พร้อมเงินรางวัล 100,000 เยน
 • รางวัลชมเชย (6 รางวัล)

หมายเหตุ

 • เจ้าของผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน ต้องเข้าร่วมงานตัดสินรอบชิงฯ และพิธีมอบรางวัลได้
 • ทางผู้จัดจะออกค่าใช้จ่าย ค่าเดินทางไป-กลับ (จากสนามบินที่ใกล้ที่พักอาศัยที่สุด) มายังสถานที่จัดงาน รวมถึงค่าที่พักที่เมืองฮิงาชิคาวะ (กรณีสมัครแบบกลุ่มใหญ่ทางผู้จัดอาจออกให้เพียงตัวแทนกลุ่มเท่านั้น)
 • กรณีที่ดีไซน์ของผลงานที่ผ่านการคัดเลือกได้ถูกนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ จะขอปรึกษาหารือกับเจ้าของผลงานนั้นเป็นวาระอื่นๆ ต่อไป

ติดต่อสอบถาม
อีเมล์ oficial@kagu-higashikawa.jp

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Thanyaporn Wongtitirote

หมดเขต: 
31 ม.ค. 2022 00:00 to 28 ก.พ. 2022 10:00

Members Online

There are currently 0 users online.