^ Back to Top

แข่งขันทำอาหารระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 "SSRU We Chef's Thailand 1st"

แข่งขันทำอาหารระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 "SSRU We Chef's Thailand 1st"

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์ครัวไทย ขอเชิญเยาวชน สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทำอาหารระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 "SSRU We Chef's Thailand 1st" ชิงทุนการศึกษามูลรวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • การสมัครเป็นประเภททีม จำนวนสมาชิก 3 คนต่อทีม
 • ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ระดับอุดมศึกษา หรือ เทียบเท่า (สมาชิกภายในทีมสามารถมาจากต่างสถาบันการศึกษาได้)
 • ไม่จำกัดเพศหรือสถานะ

รายละเอียดคลิปวิดีโอส่งเข้าประกวดรอบคัดเลือก

 • คลิปวิดีโอต้องมีความยาว 3-5 นาที
 • คลิปวิดีโอจะต้องบันทึกในรูปแบบไฟล์สกุล  .mp4  ความละเอียด 1080x1920 px
 • คลิปวิดีโอส่งเข้าประกวดให้ตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อทีม
 • ผู้สมัครต้องใส่ "ชื่อทีม" และ"ชื่อเมนูอาหาร" ปรากฎอยู่ภายในคลิปวิดีโอ (ตามความเหมาะสม)
 • การประกอบอาหารภายในคลิปวิดีโอจะต้องมีการใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าของ "ครัวไทย" และแสดงผลิตภัณฑ์ให้เห็นชัดเจน (อย่างน้อย 2 ครั้ง)
 • สมาชิกในทีมจะต้องเป็นผู้ประกอบการทำอาหารเอง และต้องปรากฏในคลิปอย่างน้อย 1 คน
 • ม่อนุญาติให้มีผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกในทีมปรากฎส่วนหนึ่งส่วนใดภายในคลิป
 • สามารถส่งคลิปผลงานได้เพียง 1 คลิปต่อ 1 ทีม เท่านั้น

วิธีส่งผลงานและหลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัครจาก Google From
 • รูปถ่ายของสมาชิก จำนวนคนละ 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของสมาชิก จำนวนคนละ 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา ของสมาชิก จำนวนคนละ 1 ฉบับ (กรณีไม่มีบัตรนักเรียน และนักศึกษา ให้แนบใบรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา จากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือเอกสารการลงทะเบียนจากสถาบันต้นสังกัด ภาคเรียนที่ 1/2564)
 • คลิปวิดีโอการทำอาหาร จำนวน 1 ไฟล์ (ทางกรรมการจะนับจากคลิปแรกที่ส่งเข้ามาเท่านั้น)

เกณฑ์การตัดสินรอบคัดเลือก

 • ผู้ประกวดปฏิบัติตรงตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนด
 • ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอคลิปวิดีโอ
 • ความคิดส้รางสรรค์ในการทำอาหาร

กำหนดการแข่งขัน

 • ประกาศรับสมัครและส่งผลงานประกวด ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2565 ขยายเวลาการรับสมัคร ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศผลผู้ผ่านรอบคัดเลือก ในวันที่ 25 มกราคม 2565 10 มีนาคม 2565

หมายเหตุ วันที่แข่งรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ จะประกาศให้ทราบอีกครั้งทางเพจ Wechefsthailand

เงื่อนไข

 • ผู้ส่งผลงานยินดี และอนุญาตให้มีการเผยแพร่งานที่ส่งเข้าร่วมประกวดบนสื่อต่างๆของได้
 • ผลงานที่ส่งประกวดทุกเรื่องที่ส่งเข้าร่วมประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ผลิตภัณฑ์ครัวไทย ผลิตภัณฑ์มาสเตอร์ บริษัท บริดจ์ไนน์ จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือแต่เพียงผู้เดียว และขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืนในทุกกรณี
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวด หรือ ไม่เคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อนรวมถึงไม่มีการคัดลอก หรือเลียนแบบผลงานของผู้อื่นมาส่ง หากตรวจพบทางทีมงานขอตัดสิทธิ์ทันที และหากกรณีทางลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของทีมผู้ส่งผลงานโดยตรง
 • คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการประกวดถือเป็นข้อยุติเด็ดขาด

รางวัลการแข่งขัน แบ่งตามแต่ละประเภท ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ จะได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษามูลค่า 15,000 บาท และของรางวัลจากผู้สนุนกิจกรรมมูลค่ารวมกว่า 7,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จะได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท และของรางวัลจากผู้สนุนกิจกรรมมูลค่ารวมกว่า 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จะได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท และของรางวัลจากผู้สนุนกิจกรรมมูลค่ารวมกว่า 3,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน  2 รางวัล จะได้รับรางวัลจากผู้สนุนกิจกรรม มูลค่ารวมกว่า 2,000 บาทต่อทีม

หมายเหตุ ผู้เข้ารอบจำนวน 12 ทีมสุดท้ายจะได้รับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทุกท่าน

ติดต่อสอบถาม

 • คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  โทร. 02-160-1454
 • www.facebook.com/Wechefsthailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Pattaradej Songsiriworakul

หมดเขต: 
02 ธ.ค. 2021 09:00 to 28 ก.พ. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.