^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายและวิดีโอสถานที่จัดงานและการจัดงานในเมืองไมซ์ซิตี้ "แชะทั่วไทย 10 ไมซ์ซิตี้สร้างสรรค์"

ประกวดภาพถ่ายและวิดีโอสถานที่จัดงานและการจัดงานในเมืองไมซ์ซิตี้ "แชะทั่วไทย 10 ไมซ์ซิตี้สร้างสรรค์"

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายและวิดีโอสถานที่จัดงานและการจัดงานในเมืองไมซ์ซิตี้ "แชะทั่วไทย 10 ไมซ์ซิตี้สร้างสรรค์" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากที่เล็บ

ประเภทของการประกวด

 • ประเภทภาพถ่าย
  นําเสนอสถานที่จัดงานไมซ์ และการจัดงานไมซ์ โดยเป็นภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ในเมืองไมซ์ทั้ง 10 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น เชียงใหม่ นครราชสีมา พัทยา พิษณุโลก ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี และอุดรธานี
 • ประเภทวิดีโอ
  นําเสนอสถานที่จัดงานไมซ์ และการจัดงานไมซ์ โดยเป็นวิดีโอที่สร้างสรรค์ในเมืองไมซ์ทั้ง 10 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น เชียงใหม่ นครราชสีมา พัทยา พิษณุโลก ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี และอุดรธานี

ขนาดของภาพและไฟล์

 • ประเภทภาพถ่าย
  • เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera และ Smartphone) หรือกล้องบรรจุฟิล์ม โดยในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนําฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง ไม่รับภาพจากอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)
  • ไฟล์ภาพต้องมีขนาดด้านสั้นที่สุดไม่ต่ํากว่า 2,400 พิกเซล และขนาดด้านยาวที่สุดของภาพต้องไม่เกิน 4,000 พิกเซล ที่มีความละเอียด (Resolution) ไม่ต่ํากว่า 220 dpi
  • รูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEG เท่านั้น (ไม่รับไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น)
  • ภาพที่ถ่ายสามารถปรับสีและตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิค เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ต้องไม่ผ่านกระบวนการ ตัดต่อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 • ประเภทวิดีโอ
  • วิดีโอต้องมีขนาดความยาวไม่เกิน 2 นาที เป็น Full HD โดยสามารถถ่ายด้วยกล้องขนาดเฟรมเท่าใดก็ได้ เช่น 1:1, 4:3, 16:9, 16:10, นําเสนอได้ทั้ง Landscape และ Portrait
  • วิดีโอสามารถตัดต่อ ตกแต่งให้น่าสนใจได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน

การส่งภาพและวิดีโอเข้าประกวด

 • ภาพถ่ายและวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องเข้ากับหัวข้อการประกวดที่กําหนด
 • เป็นภาพถ่ายและวิดีโอที่ถ่ายด้วยตนเอง และไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น
 • ภาพถ่ายและวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ํา เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้ง ห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
 • ภาพถ่ายและวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการ ประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด
 • ภาพถ่ายและวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงต้อง ไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง
 • ภาพถ่ายและวิดีโอต้องไม่เคยเผยแพร่ลงในสื่อทุกแขนง หรือตีพิมพ์ลงในนิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ หรือเอกสาร ใดๆ ที่ทําขึ้นเพื่อการจําหน่ายเพื่อโฆษณา ยกเว้นการเผยแพร่บนเว็บไซต์ส่วนตัว
 • ภาพถ่ายและวิดีโอต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่แสดงถึงการสนับสนุนและความเกี่ยวข้องทางการเมือง
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องระบุชื่อภาพหรือวิดีโอ สถานที่จัดงานไมซ์หรือชื่องานไมซ์ จังหวัด พร้อมคําบรรยาย ภาพหรือวิดีโอ ไม่เกิน 150 คํา

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 3 มกราคม 2565

รางวัลการประกวด

 • รางวัลสำหรับผู้ส่งภาพถ่ายและวีดีโอเข้าประกวด
  • ประเภทภาพถ่าย
   • รางวัลที่ 1 : เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากที่เส็บ และตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ เส้นทางในประเทศ โดยสายการบิน Vietlet จํานวน 2 ใบ
   • รางวัลที่ 2 : เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากที่เส็บ และตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ เส้นทางในประเทศ โดยสายการบิน Vietlet จํานวน 1 ใบ
   • รางวัลยอดนิยม (Popular Vote) : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากที่เส็บ และตั๋วเครื่องบินไปกลับ เส้นทางในประเทศ โดยสายการบิน VietJet จํานวน 1 ใบ
  • ประเภทวิดีโอ
   • รางวัลที่ 1 : เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากที่เส็บ และตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ เส้นทางในประเทศ โดยสายการบิน Vietlet จํานวน 2 ใบ
   • รางวัลที่ 2 : เงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากเส็บ และตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ เส้นทางในประเทศ โดยสายการบิน VietJet จํานวน 1 ใบ
   • รางวัลยอดนิยม (Popular Vote) : เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากที่เส็บ และตั๋วเครื่องบินไปกลับ เส้นทางในประเทศ โดยสายการบิน Vietet จํานวน 1 ใบ
 • รางวัล สําหรับผู้ร่วมโหวตรางวัลยอดนิยม (Popular Vote)
  • ประเภทภาพถ่าย
   • รางวัลตั๋วเครื่องบินไปกลับ เส้นทางในประเทศ โดยสายการบิน VietJet จํานวน 1 รางวัล
   • รางวัลบัตรสตาร์บัคมูลค่า 300 บาท จํานวน 5 รางวัล
  • ประเภทวิดีโอ
   • รางวัลตั๋วเครื่องบินไปกลับ เส้นทางในประเทศ โดยสายการบิน Vietet จํานวน 1 รางวัล
   • รางวัลบัตรสตาร์บัคมูลค่า 300 บาท จํานวน 5 รางวัล

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/miceinthailand

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
200,000 Baht
หมดเขต: 
26 พ.ย. 2021 09:00 to 03 ม.ค. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.