^ Back to Top

ประกวดคลิปสั้นผ่านช่องทาง tiktok หัวข้อ "หยกสด"

ประกวดคลิปสั้นผ่านช่องทาง tiktok หัวข้อ "หยกสด"

หยกสด ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้นผ่านช่องทาง tiktok หัวข้อ "หยกสด" ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร และถุงผ้าหยกสด

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา

กำหนดระยะเวลา

  • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 26 พฤศจิกายน 2564 โดยลงคลิปสั้นใน tiktok ของตนเอง และส่งลิ้งค์พร้อมไฟล์ต้นฉบับ พร้อมแจ้งชื่อ-สกุล รร. และเบอร์ติดต่อ มาทาง E-mail: yoksodcontest@gmail.com
  • ประกาศผลการแข่งขันวันที่ 1 ธันวาคม 2564

รางวัลการประกวด

  • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และถุงผ้าหยกสด
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จํานวน 2 รางวัล เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และถุงผ้าหยกสด
  • รางวัลยอดนิยม จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถุงผ้าหยกสด
  • รางวัลชมเชย พร้อมประกาศนียบัตรและถุงผ้าหยกสด

หมายเหตุ ทุกผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้ลงในสื่อของหยกสด โดยมีการนำคลิปไปตัดต่อเฉพาะบางส่วนของสื่อให้เหมาะสมในการลงสื่อของหยกสด

ติดต่อสอบถาม

  • Email : yoksodcontest@gmail.com
  • Tel : 081 130 4990

ข่าวประชาสัมพันธ์ : หยกสด

ค่าสมัคร: 
หมดเขต: 
15 พ.ย. 2021 09:00 to 26 พ.ย. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.