^ Back to Top

ประกวด "โปรเจกต์รันเวย์ ไทยแลนด์ ซีซั่น 1 / Project Runway Thailand : Season One"

ประกวด "โปรเจกต์รันเวย์ ไทยแลนด์ ซีซั่น 1 / Project Runway Thailand : Season One"

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราลมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "โปรเจกต์รันเวย์ ไทยแลนด์ ซีซั่น 1 / Project Runway Thailand : Season One" ชิงรางัลมูลค่า 1,000,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. คุณต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีขึ้นไปในวันที่ 1 มกราคม 2565
 2. คุณต้องถือสัญชาติไทย และพํานักอยู่ในประเทศไทย

กติกาการสมัครรายการ

 1. กรุณาอ่านใบสมัครและเงื่อนไขการสมัคร รวมถึงขั้นตอนการสมัครที่แนบอยู่ด้านท้ายของใบสมัครให้ละเอียด
 2. หลักฐานการสมัคร มีดังนี้
  • ภาพถ่ายดิจิตัลของผู้สมัครจํานวน 2 ไฟล์ภาพ
  • ภาพถ่ายดิจิตัลผลงานของผู้สมัครจํานวน 5 ไฟล์ภาพ ของ 5 ชิ้นงาน
  • คลิปวิดีโอ (Clip VDO) ความยาว 2-4 นาที บอกเล่าเรื่องราวของเกี่ยวกับตัวผู้สมัคร งานแฟชั่น ดีไซน์ หรือประสบการณ์ทางแฟชั่นที่เกี่ยวกับผู้สมัคร เพื่ออัพโหลดแนบมาในใบสมัคร หรืออัพโหลดผ่าน ช่องทาง YouTube, Dropbox หรือ WeTransfer และแนบลิงค์มาในใบสมัครนี้
 3. เมื่อกรอกใบสมัคร พร้อมแนบรูปภาพ และลิ้งค์คลิปวิดีโอเรียบร้อย หากคุณผ่านการคัดเลือก ทางรายการ จะทําการติดต่อกลับไป

หมยเหตุ

 • การถ่ายทํารายการ: หากคุณได้รับเลือกให้เข้าร่วมรายการโปรเจกต์รันเวย์ คุณต้องร่วมถ่ายทํารายการเป็น ระยะเวลา 4-6 สัปดาห์ หรือจนจบการแข่งขัน โดยคุณต้องจัดสรรเวลาเพื่อมาร่วมถ่ายทํารายการได้โดยไม่มี ข้อแม้ใดๆ
 • กรุณากรอกใบสมัครให้ครบถ้วนทุกช่อง ไม่เว้นว่าง หากช่องคําถามใดไม่มีข้อมูลแจ้ง ให้กรอกว่า “ไม่มีข้อมูล”
 • ในการพิจารณาเข้าร่วมรายการโปรเจกต์รันเวย์ คุณต้องกรอกใบสมัครนี้ด้วยข้อมูลที่เป็นความจริง หากการ ใส่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ทางรายการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์จากการเข้าร่วมรายการ ตลอดจนการ รับรางวัล ไม่ว่าคุณจะได้รับแล้วหรือไม่ก็ตาม ใบสมัครที่ไม่สมบูรณ์หรือเสียหายจะถือเป็นโมฆะและจะไม่ได้รับ การพิจารณา โดยคําตัดสินของรายการถือเป็นที่สิ้นสุด ในใบสมัครนี้จะมีการขอรายชื่อผู้ติดต่อ / ผู้อ้างอิง ทีมงานจะถือว่าผู้สมัครยินยอมให้ติดต่อบุคคลนั้นเพื่อ เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อผู้สมัคร หรือเพื่อเป็นช่องทางในการรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตัวผู้สมัคร

กําหนดการ
ส่งใบสมัคร - ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 (13.11 น.) - 15 ธันวาคม 2564 (24.00 น.) ขยายเวลารับสมัครถึง 31 ธันวาคม 2564

ติดต่อสอบถาม

 • อีเมล : ProjectRunwayth@JKN18TV.com
 • www.facebook.com/ProjectRunwayThailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณชนกพรรณ สิงหนันทน์

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
1,000,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
11 พ.ย. 2021 13:11 to 31 ธ.ค. 2021 23:59

Members Online

There are currently 0 users online.