^ Back to Top

ประกวดคลิปต่อต้านการทุจริตผ่าน TikTok ประจำปี 2564 หัวข้อ "เยาวชนไทย ไม่ยอม ไม่ทน ต่อการทุจริต"

ประกวดคลิปต่อต้านการทุจริตผ่าน TikTok ประจำปี 2564 หัวข้อ "เยาวชนไทย ไม่ยอม ไม่ทน ต่อการทุจริต"

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปต่อต้านการทุจริตผ่าน TikTok ประจำปี 2564 หัวข้อ "เยาวชนไทย ไม่ยอม ไม่ทน ต่อการทุจริต" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดการประกวดคลิปต่อต้านการทุจริตผ่าน TikTok โดยใน คลิปต้องสื่อความหมายในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและสามารถกระตุ้นความสนใจให้ผู้พบเห็นมาร่วมกันต่อต้านการทุจริต อยากดู อยากทำ และอยากแชร์ต่อ อาจเป็นการร้องเพลง, การเต้น, การพูด, การแสดงไม่จำกัดรูปแบบการสร้างสรรค์  โดยครั้งนี้จะเป็นรูปแบบใหม่ของการจัดประกวดการต่อต้านทุจริตที่ยังไม่เคยมีมาก่อน
 2. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตให้กับชาวไทยอย่างยั่งยืนสืบไป
 3. เพื่อแสดงถึงจุดยืนของมูลนิธิต่อต้านการทุจริตในการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนและครอบครัวซึ่งเป็นกำลังพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของทุกสังคม
 4. เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
 5. เพื่อนำผลงานที่ได้จากการประกวดมาใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต, เครือเจริญโภคภัณฑ์, กลุ่มทรู และ TikTok เพื่อรณรงค์การต่อต้านการทุจริตต่อไป
 6. เพิ่มช่องทางในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต สร้างความกล้าให้กับเยาวชนที่จะบอกเล่าและต่อต้านการทุจริตในช่องทางที่ถูกต้อง

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด

 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และอาชีวะศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั่วประเทศ
 2. สมัครประกวดเป็นทีม ทีมละ ๑ ผลงาน จำนวนสมาชิกทีมละไม่เกิน ๓ คน และสมาชิกต้องอยู่โรงเรียนเดียวกัน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง
 3. ไม่จำกัดจำนวนผู้แสดงในคลิป โดยผู้แสดงจะเป็นสมาชิกในทีมหรือไม่ก็ได้
 4. ทุกโรงเรียนสามารถส่งทีมผู้ประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน หากเป็นสมาชิกทีมใดทีมหนึ่งแล้วไม่สามารถเป็นสมาชิกทีมอื่นได้อีก โดยแต่ละทีมสามารถมีอาจารย์ที่ปรึกษาคนเดียวกันได้

การสมัครและส่งผลงาน

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.acf.or.th หรือ www.trueplookpanya.com
 2. จัดทำคลิปวิดีโอ แนวตั้ง ความยาวไม่เกิน 50 วินาที เกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตพร้อมเขียนคำบรรยายแนวความคิดไม่เกิน 10 บรรทัด
 3. ส่งผลงานเป็นไฟล์ mp4  (Full HD 1,920 x 1,080) โดยแนบลิงค์ให้สามารถดาวน์โหลดพร้อมแนบไฟล์คำบรรยายแนวความคิดและใบสมัครเป็น pdf. แบบชัดเจน โดยส่งผ่านทาง E-mail : ppyactivities@trueplookpanya.com ภายในวันศุกร์ ที่ 31 ธันวาคม 2564

ติดต่อสอบถาม
โทร. 097-289-9246 (9.00-17.00 น.)

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
600,000 Baht
หมดเขต: 
10 พ.ย. 2021 09:00 to 31 ธ.ค. 2021 16:30

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod