^ Back to Top

ประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ "มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 7" หัวข้อ “พลาสติก พิทักษ์โลก (Plastics Save The World)”

ประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ "มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 7" หัวข้อ “พลาสติก พิทักษ์โลก (Plastics Save The World)”

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ "มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 7" หัวข้อ “พลาสติก พิทักษ์โลก (Plastics Save The World)” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 330,000 บาท

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ รวมถึงประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของปิโตรเคมีและพลาสติก
 • และให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและถูกวิธี
 • เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนแสดงความสามารถ โดยใช้จินตนาการผสมผสานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ผ่านการวาดภาพระบายสี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ประเภทผู้สมัคร
  • นักเรียนชั้นประถมศึกษาหรือเทียบเท่า และอายุไม่เกิน 12 ปี
  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า และอายุไม่เกิน 15 ปี
  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และอายุไม่เกิน 19 ปี
 • ทั้งนี้ ผู้สมัครทั้ง 3 ประเภท ส่งผลงานได้เพียงชิ้นเดียวเท่านั้น และผลงานต้องเป็นงานเดี่ยว

กติกาการประกวด
วาดภาพ หรือสร้างสรรค์งานศิลปะ ในหัวข้อ “พลาสติก พิทักษ์โลก” โดยใส่จินตนาการเสริมในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพลาสติกและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้ทาง Facebook Page - GC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี หรือ www.pttgcgroup.com

 • ระดับประถมศึกษา
  • ภาพวาดที่สมบูรณ์ขนาด 29.7 x 42 ซม. (A3) พร้อมชื่อผลงานและความหมาย โดยผู้เข้าประกวดสามารถเลือกใช้สีและเทคนิคการวาดภาพได้ตามความถนัดของตน ไม่จำกัดเทคนิคที่ใช้ เช่น สีน้ำ สีเทียน ดินสอสี สีอะคริลิค สีน้ำมัน ดินสอดำ หรือสื่อผสม ฯลฯ
  • การส่งผลงานเข้าประกวดรอบคัดเลือก
   • ถ่ายภาพผลงานแบบหน้าตรง เห็นเต็มทั้งผลงาน จำนวน 1 ภาพ
   • กรอกใบสมัครแบบออนไลน์ให้ครบถ้วนและอัปโหลดไฟล์ภาพผลงาน ที่ Google Form: https://forms.gle/SZ5cp5pXmyPpCich6 พร้อมอัพโหลดไฟล์เอกสารความยินยอมให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปกครอง (สำหรับผู้เข้าประกวดที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์)
 • ระดับมัธยมศึกษา
  • สร้างสรรค์งานศิลปะโดยใช้เทคนิคสื่อผสม 2 มิติ (Mixed Media)
  • มองได้ด้านเดียว มีฉากหลัง ขนาดผลงานไม่ต่ำกว่า 60 x 80 เซนติเมตร
  • ขนาดผลงานมีความกว้าง ความยาว หรือความสูง ไม่เกิน 100 เซนติเมตร
  • การส่งผลงานเข้าประกวดรอบคัดเลือก
   • ถ่ายภาพผลงาน 3-5 ภาพ โดยเป็นภาพถ่ายแบบหน้าตรง เห็นภาพเต็มทั้งผลงาน จำนวน 1 ภาพ ภาพจากมุมมองด้านซ้าย-ขวา อย่างละ 1 ภาพ และซูมระยะใกล้เพื่อให้เห็นเทคนิคของผลงานได้อีก 2 ภาพ
   • ถ่ายคลิปวิดีโอ ในระหว่างการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงาน ชิ้นนี้ ความยาวคลิปไม่เกิน 45 วินาที
   • กรอกใบสมัครแบบออนไลน์ให้ครบถ้วน พร้อมอัปโหลดไฟล์ผลงานภาพนิ่ง และคลิปวิดีโอ ที่ Google Form: https://forms.gle/SZ5cp5pXmyPpCich6 พร้อมแนบไฟล์เอกสารความยินยอมให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปกครอง (สำหรับผู้เข้าประกวดที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์)

เงื่อนไขการประกวด

 • ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องกรอกใบสมัครใน Link Google Form ให้ครบถ้วน โดยผู้เข้าร่วมการประกวดที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองเซ็นให้ความยินยอมในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มให้ความยินยอมได้จาก GC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี หรือ www.pttgcgroup.com และให้ผู้ปกครองเซ็นชื่อ ถ่ายภาพเป็นหลักฐาน และอัปโหลดไฟล์แนบมาใน Link Google Form
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้คัดลอก ทำซ้ำ หรือลอกเลียนแบบงานของผู้อื่น และเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยผ่านการเสนอขาย ตีพิมพ์ หรือส่งเข้าประกวดในโครงการใดๆ มาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยเเพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมถึงอินเทอร์เน็ต) และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจพบว่าเข้าข่ายดังกล่าว จะขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทันที
 • ผลงานที่ส่งทางออนไลน์จะได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการ จากนั้นผู้ที่เข้ารอบจะได้รับการติดต่อจากทีมงาน ให้จัดส่งผลงานตัวจริงมาเพื่อคัดเลือกผลงานในรอบสุดท้าย
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • การตัดสินของคณะกรรมการและการคัดเลือกภาพเพื่อนำไปตีพิมพ์ในสื่อต่างๆ ถือเป็นที่สิ้นสุด ภาพที่ได้เข้ารอบจะได้จัดแสดงอยู่บน Hall of Fame ใน Facebook Page - GC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี และ www.pttgcgroup.com

กำหนดการ

 • เปิดรับผลงานผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ – 3 ธันวาคม 2564 เวลา 23.59 น.
 • ประกาศผลผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย วันที่ 8 ธันวาคม 2564  ทาง GC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี
 • ประกาศผล วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ทาง   GC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี และ www.pttgcgroup.com

รางวัลการประกวด

 • ระดับประถมศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล รางวัล 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

หมายเหตุ ผู้ได้รับรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามกฎหมาย

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 0-2511-4178
 • Facebook Page - GC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี
 • www.pttgcgroup.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณทิพย์อาภรณ์ ยิ้มละมัย / GC

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
330,000 Baht
หมดเขต: 
04 พ.ย. 2021 (All day) to 03 ธ.ค. 2021 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.