^ Back to Top

ประกวดสื่อแอนิเมชัน “Bilibili UP NEXT Animator Award 2021” ภายใต้หัวข้อ “วาไรตี้ (ความหลากหลายที่ไม่จำกัดประเภท)”

ประกวดสื่อแอนิเมชัน “Bilibili UP NEXT Animator Award 2021” ภายใต้หัวข้อ “วาไรตี้ (ความหลากหลายที่ไม่จำกัดประเภท)”

Bilibili ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป ส่งลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อแอนิเมชัน “Bilibili UP NEXT Animator Award 2021” ภายใต้หัวข้อ “วาไรตี้ (ความหลากหลายที่ไม่จำกัดประเภท)” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 650,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เฟ้นหาสุดยอดผลงานแอนิเมชันจากฝีมือของคนไทย
 2. ผลักดันและเปิดโอกาสให้แอนิเมเตอร์รุ่นใหม่ได้แสดงฝีมือและโชว์ศักยภาพในการผลิตสื่อแอนิเมชัน

คุณสมบัติและประเภทผู้ประกวด

 1. ประเภทอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ส่งผลงานในนามสถาบันการศึกษาเท่านั้น)
  • กำหนดให้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ส่งผลงานในนามสถาบันการศึกษาเท่านั้น)
  • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งรายบุคคลหรือรายกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 3 คน (ในรูปแบบกลุ่ม จะต้องตั้งชื่อกลุ่มให้ชัดเจน)
 2. ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ ผู้ที่สนใจ ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา และอาชีพ
  • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งรายบุคคลหรือรายกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 3 คน (ในรูปแบบกลุ่ม จะต้องตั้งชื่อกลุ่มให้ชัดเจน)

กติกาการแข่งขัน

 1. ผลิตผลงานแอนิเมชัน 1 เรื่อง ภายใต้หัวข้อ “วาไรตี้ (ความหลากหลายที่ไม่จำกัดประเภท)”
 2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดสามารถเป็นผลงานรูปแบบ 2D หรือ 3D ที่มีคุณภาพระดับ HD ขึ้นไป
 3. ไม่จำกัดเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน ไม่จำกัดอายุของงาน และไม่จำกัดความยาว แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 1 นาที
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลในเวทีประกวดอื่นๆ มาก่อน
 5. ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องไม่ใช่ทีมงาน หรือคณะกรรมการในแคมเปญของ Bilibili “Bilibili UP NEXT Animator Award 2021”
 6. เนื้อหาในการนำเสนอต้องสร้างสรรค์ ไม่จำกัดประเภทของหนัง แต่ต้องสื่อเรื่องราวให้เข้าใจ
 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีลักษณะส่อไปในทางลามกอนาจาร หยาบคาย น่ารังเกียจ ดูหมิ่นสถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ การเมือง และไม่กล่าวถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งในทางเสียหาย
 8. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นไฟล์วิดีโอ ขนาดไฟล์ไม่ต่ำกว่า 1 GB และไม่เกิน 4 GB
 9. ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ .MOV หรือ .MP4  (ความละเอียดสูง) ภาพประกอบ/เสียงบรรยาย/ตัวการ์ตูน/ดนตรี/เสียงเพลงประกอบที่นำมาประกอบคลิปวิดีโอต้องไม่ติดลิขสิทธิ์
 10. ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 15 ทีมแต่ละประเภท จะต้องเข้าร่วมงานตัดสินรอบสุดท้าย ถ้าไม่เข้าร่วมถือว่าสละสิทธิ์
 11. การตัดสินของกรรมการ ถือเป็นอันสิ้นสุด
 12. ผลงานเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เข้าแข่งขัน แต่ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ Bilibili UP NEXT Animator Award 2021
 13. ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกอาจจะถูกนำมาปรับปรุงเพื่อความเหมาะสมสำหรับนำมาใช้จริงทาง Bilibili มีสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ของ Bilibili
 14. หากพบว่ามีการฝ่าฝืนข้อห้ามข้อใดที่ระบุไว้ในกติกานี้การแข่งขัน หรือกรณีตรวจเจอความผิดปกติของคลิป เช่น การดัดแปลงเนื้อหาที่ติดลิขสิทธิ์ หรือตรวจพบความผิดปกติของการโหวตรางวัล Bilibili Top Popular Award กรรมการมีสิทธิ์ในการลบผลงาน ตัดสิทธิ์จากการประกวด และจะเรียกคืนรางวัลโดยทันที
 15. ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 15 ทีมแต่ละประเภท จะได้รับเงินสนับสนุน ทีมละ 10,000 บาท และจะต้องเข้าร่วมงานตัดสินรอบสุดท้าย ถ้าไม่เข้าร่วมถือว่าสละสิทธิ์ (แต่ละทีมรับผิดชอบหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%)
 16. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของงานประกวดได้ที่ Facebook: Bilibili UP NEXT Animator Award 2021

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน - 31 ตุลาคม 2564 (เวลาปิดรับสมัคร 18.00 น.)

ติดต่อสอบถาม

 • คุณชนิกา เพ็ชรรัตน์ (มีน) เบอร์ติดต่อ +66 (0) 95 049 3434
 • คุณดาราวดี เกตุสำเภา (คุณงอแง) เบอร์ติดต่อ +66 (0) 97 161 9555
 • E-mail: upnextanimator@gmail.com
 • Facebook: Bilibili UP NEXT Animator Award 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณชนิกา เพ็ชรรัตน์

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
650,000 Baht
หมดเขต: 
06 ก.ย. 2021 09:00 to 31 ต.ค. 2021 18:00

Members Online

There are currently 0 users online.