^ Back to Top

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย ยูนิฟอร์ม foto Work Contest

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย ยูนิฟอร์ม ฉบับแก้ไข 22/5/2555
ขอเชิญผู้ที่สนใจประกวด ส่งผลงานออกแบบชุดยูนิฟอร์ม ของโรงแรม foto Hotel โดยมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เหมาะกับโรงแรม และ สามารถใช้งานได้จริง เงินรางวัล 12,000 บาท

Foto Hotel Philosophy :
ทุกวันนี้การถ่ายภาพช่างเป็นเร่ืองง่ายดาย...ภาพถ่ายและช่างภาพเกิดขึ้นมากมาย..ทุกเสี้ยววินาทีไม่มีแนวโน้มจะลดลง..แต่สิ่งที่สวนทางกัน..คือช่างภาพให้ความสำคัญกับสิ่งที่ถ่ายแต่ละภาพน้อยลงไปมาก...

Foto Hotel โรงแรมที่เกิคจากความประทับใจการบันทึกความทรงจำที่แตกต่าง ผ่านกระบวนการถ่ายภาพแบบ Traditional Analog Black & White...

ความเป็นมา
foto Hotel ตั้งอยู่ที่หาดกะตะ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะเปิดดำเนินการในเดือนตุลาคม 2555 ได้รับการออกแบบและตกแต่งภายในโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพถ่ายขาว – ดำทำมือซึ่งบันทึกเรื่องราวของเมืองภูเก็ตโดยบันทึกภาพผ่านกล้องฟิล์มอนาล็อก ซึ่งเป็นวิธีการถ่ายรูปและล้างฟิล์มแบบดั้งเดิม
หลักเกณฑ์การส่งผลงาน

วิธีการส่งผลงาน
1. ผู้สนใจเข้าประกวด สามารถส่งผลงาน ตั้งแต่ วันนี้ - 20 มิ.ย. 2555
2. สามารถส่งเข้ามาเป็นประเภททีมหรือประเภทเดี่ยว
3. ออบแบบเป็นเซ็ท คอนเซ็ปเดียวกัน ดังนี้
3.1 พนักงานแผนกต้อนรับ ชาย/หญิง
3.2 พนักงานในครัว/Chef ชาย/หญิง
3.3 พนักงานแผนก Food & Beverage ชาย/หญิง
3.4 พนักงานแม่บ้าน ชาย/หญิง

4. ส่งผลงานในรูปแบบของ drawing design พร้อมแนบเอกสารแนะนำตัวเอง หรือแนะนำทีม เพื่อการตรวจสอบเจ้าของผลงาน พร้อมข้อมูลติดต่อกลับ

5. การตัดสินพิจารณาจากไอเดียโดยรวม แสดงผ่านงานออกแบบบนกระดาษ A4 แสดงงานภาพวาด รูปถ่ายผ้า ตัวอย่างวัสดุ ฯลฯ และแถบสี Color Palette เพื่อง่ายต่อการพิจารณาตรวจสอบ เล่าเรื่องราวผ่านพร้อมติดชิ้นงาน Artwork ดังกล่าว ส่งเป็น file .pdf หรือ .jpg

6. พิมพ์คำอธิบายไม่เกิน 500 คำ อธิบายความเป็นมาและแรงบันดาลใจในการทำงาน

7. ผลงานที่ได้รับรางวัลจะถูกนำไปพัฒนาเพื่อการใช้งานจริงต่อไป

8. ส่งผลงานมาที่ work@fotohotelphuket.com

คุณสมบัติผู้สมัคร
นักเรียน นักศึกษา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (จะต้องมีอายุเต็ม 18 ปี นับจากวันที่ 1 เมษายน 2555)
ระดับหลักสูตรอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือ ประกาศนียบัตรจากสถาบันด้านสิ่งทอ ออกแบบและแฟชั่น
นักออกแบบอิสระ และประชาชนทั่วไป

กำหนดการ
พฤษภาคม 2555
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
มิถุนายน 2555

หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 20 มิถุนายน 2555
ประกาศผลผู้ชนะ วันที่ 27 มิถุนายน 2555 ทาง www.facebook.com/fotohotel
รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 12,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 081 3703600
วันจันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 17.00 น.
Email: work@fotohotelphuket.com
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/fotohotel

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Khun Sherry
เผยแพร่ : http://contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
12,000 Baht
File attachments: 
วันประกาศผล: 
พ, 2012-06-27 (All day)
หมดเขต: 
18 พ.ค. 2012 10:56 to 04 ก.ค. 2012 16:00

ความเห็น

รูปภาพของ admin

ทางโรงแรม FOTO HOTEL มีความประสงค์ที่จะยืดเวลาในการประกวด ชุด Uniform
จากวันนี้ วันที่ 20 มิถุนายน 2555 ไปเป็น ส่งผลงานไปวันที่ 4 กรกฎาคม 55 ประกาศผลวันที่ 7 กรกฎาคม 55

Members Online

There are currently 0 users online.