^ Back to Top

ประกวดโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน "สะอาดบุรี จูเนียร์"

ประกวดโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน "สะอาดบุรี จูเนียร์"

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และองค์กรภาคี ขอเชิญโรงเรียน สมัครเข้าร่วมการประกวดโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน "สะอาดบุรี จูเนียร์" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 270,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในการจัดการขยะให้เกิดขึ้นจริงกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
 2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนนักเรียนในการจัดการขยะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชน นักเรียน หรือผู้ชมที่ชมรายการ
 4. เพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการด้าเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2564

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศโครงการโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน “สะอาดบุรี จูเนียร์” เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนพี่เลี้ยง / โรงเรียนน้องใหม่
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน “สะอาดบุรี จูเนียร์” เงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนพี่เลี้ยง / โรงเรียนน้องใหม่
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน “สะอาดบุรี จูเนียร์” เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนพี่เลี้ยง / โรงเรียนน้องใหม่
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 โครงการโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน “สะอาดบุรี จูเนียร์” เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนพี่เลี้ยง / โรงเรียนน้องใหม่
 • รางวัล Popular Vote โครงการโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน “สะอาดบุรี จูเนียร์” เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนพี่เลี้ยง / โรงเรียนน้องใหม่

ติดต่อสอบถาม

 • กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ กองส่งเสริมและเผยแพร่
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-298-5608
 • FACEBOOK : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Eligibility: 
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
270,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
24 ก.พ. 2021 09:00 to 31 มี.ค. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.