^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ "การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในการสร้างความตระหนักรู้และความมั่นใจต่อมาตรการต่าง ๆ เพื่อความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจในชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน"

ประกวดคลิปวิดีโอ "การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในการสร้างความตระหนักรู้และความมั่นใจต่อมาตรการต่าง ๆ เพื่อความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจในชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน"

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในการสร้างความตระหนักรู้และความมั่นใจต่อมาตรการต่าง ๆ เพื่อความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจในชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานนักศึกษา/บุคคลทั่วไปไม่จำกัดเพศและระดับอายุ
 • ส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบทีม ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ (เทคนิคถ่ายทำ / ผลิต / ตัดต่อ)

กติกาการประกวด

 1. แนวทางการทำสื่อและหัวข้อการประกวด
  • เป็นสื่อมัลติมีเดียประเภทโฆษณาให้ความรู้
  • Mood & Tune On COVID-19
  • เนื้อหาเน้นการสร้างความตระหนักรู้และความมั่นใจต่อมาตรการต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจในชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน
  • สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในการสร้างความตระหนักรู้
  • รูปแบบไฟล์และขนาดของคลิปวิดีโอ .MP4 resolution VDO (1920x1080) ความชัดไม่ต่ำกว่า 1080p
  • คลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 8 นาที ท้ายคลิปจะต้องมีโลโก้ของ
   • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
   • ราชภัฏPoll (กลุ่มราชภัฏ 38 แห่ง)
   • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
   • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 2. ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ แต่จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น
 3. กรณีนำภาพ/เสียงของคลิปผู้อื่นมาใช้ประกอบหรือบทสัมภาษณ์บุคคล ต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลท่านนั้น
 4. ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม

ระยะเวลา
• ลงทะเบียนเข้ารับการประกวด พร้อมส่ง Story Board (บทบรรยาย) ของคลิปวีดีโอ จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 กุมภาพันธ์ 2564
• จัดส่งผลงาน ได้ไม่เกินวันที่ 12 มีนาคม 2564
• ประกาศผลผู้รับรางวัล วันที่ 19 มีนาคม 2564 ทาง Facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ขั้นตอนการสมัครและส่งคลิปวิดีโอ

 • ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนสมัครการประกวดได้ที่ Google Form: (ใช้ Gmail ในการสมัคร)
 • การส่งคลิปวิดีโอ ส่งไฟล์ผลงานต้นฉบับและไฟล์ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วมาที่ อีเมล : research_fund@g.cmru.ac.th
  • กรณีที่วีดีโอมีไฟล์ขนาดใหญ่เกินกว่าที่อีเมลจะรับได้ ให้แชร์ไฟล์จากระบบ Cloud
  • หรือเดินทางมาส่งไฟล์ด้วยตนเองที่
   สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารบริหารกลางและอำนวยการ
   ชั้น B2 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม
   จังหวัดเชียงใหม่ 50180

เกณฑ์ในการตัดสิน

 • เนื้อหาถูกต้องตามวัตถุประสงค์แลหัวข้อการประกวด
 • ความคิดสร้างสรรค์ ความสมบูรณ์ของผลงานทั้งภาพและเสียง
 • เทคนิคการเล่าเรื่องมีความน่าสนใจ
 • พิจารณาโดยคณะกรรมการของโครงการวิจัยร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รางวัล เงินสดจำนวน 20,000 บาท ใบประกาศนียบัตรและรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุนการประกวด
 • รางวัลชนะเลิศของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 รางวัล เงินสดจำนวน 20,000 บาท ใบประกาศนียบัตรและรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุนการประกวด
 • รางวัลรองชนะเลิศของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รางวัล เงินสดจำนวน 10,000 บาท ใบประกาศนียบัตรและรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุนการประกวด
 • รางวัลชนะเลิศของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 รางวัล เงินสดจำนวน 10,000 บาท ใบประกาศนียบัตรและรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุนการประกวด
 • รางวัลที่สามของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รางวัล เงินสดจำนวน 5,000 บาท ใบประกาศนียบัตรและรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุนการประกวด
 • รางวัลที่สามของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 รางวัล เงินสดจำนวน 5,000 บาท ใบประกาศนียบัตรและรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุนการประกวด

ติดต่อสอบถาม

 • คุณประกายดาว ใคร้มา โทร 092-276-2311
 • Facebook: สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณปรัชญา ไชยวงศ์

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
70,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
17 ก.พ. 2021 09:00 to 25 ก.พ. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.