^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ "ส่งเสริมการสร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ หรือ บุหรี่ไฟฟ้า"

ประกวดคลิปวิดีโอ "ส่งเสริมการสร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ หรือ บุหรี่ไฟฟ้า"

ชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ร่วมกับสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ขอเชิญผู้สนใจอายุ 10 - 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "ส่งเสริมการสร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ หรือ บุหรี่ไฟฟ้า" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

กติกาการประกวด

 1. คลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 3 นาที
 2. หัวข้อการประกวด มีให้เลือก 2 หัวข้อ สามารถเลือกทำหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือทั้ง 2 หัวข้อ
  • บุหรี่ไฟฟ้า...ผิดมั้ยอ่ะ
  • How to…ทิ้งบุหรี่
 3. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
  • ระดับอายุ 10 - 17 ปี
  • ระดับอายุ 18 - 25 ปี
   หมายเหตุ สามารถส่งในรูปแบบกลุ่มหรือบุคคลได้
 4. โพสต์คลิปวิดีโอบนหน้า Facebook สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ (ไม่ใช่ Facebook Fan Page) ในหัวข้อ “บุหรี่ไฟฟ้า..ผิดไหมอ่ะ” หรือ “How to…ทิ้งบุหรี่” อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมใส่ #บุหรี่ไฟฟ้า..ผิดมั้ยอ่ะตามด้วยตามด้วยระดับอายุ1หรือ2 หรือ #How to…ทิ้งบุหรี่ตามระดับอายุ1หรือ2 ลงในแคปชั่น
  • 1 ระดับอายุ 10 – 17 ปี หัวข้อ #บุหรี่ไฟฟ้า...ผิดมั้ยอ่ะ1 หรือ หัวข้อ #How to…ทิ้งบุหรี่1
  • 2 ระดับอายุ 18 – 25 ปี หัวข้อ #บุหรี่ไฟฟ้า...ผิดมั้ยอ่ะ2 หรือ หัวข้อ #How to…ทิ้งบุหรี่2
   วิธีการโพสต์
   ชื่อทีม(หรือบุคคลกรณีส่งในนามบุคคล) ........... ชื่อคลิป............ชื่อหัวข้อการประกวด........... ระดับกลุ่ม........ แนวความคิด............ พร้อมใส่ #บุหรี่ไฟฟ้า..ผิดมั้ยอ่ะตามด้วย1หรือ2 #How to…ทิ้งบุหรี่ตามด้วย1หรือ2 ลงในแคปชั่น
   ตัวอย่าง
   ชื่อทีม สังคมไทยปลอดบุหรี่ คลิปชื่อ Love You หัวข้อ How to…ทิ้งบุหรี่ ระดับกลุ่ม อายุ 18 – 22 ปี แนวความคิด เพื่อสร้างสุขภาพดีให้กับประชาชน #How to…ทิ้งบุหรี่2
 5. ตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ (Public)
 6. ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนคลิป แต่จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล เท่านั้น
 7. ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ แต่จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น
 8. กรณีนำภาพ/เสียงของคลิปผู้อื่นมาใช้ประกอบ หรือบทสัมภาษณ์บุคคล ต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลท่านนั้น
 9. คลิปที่ได้รับรางวัลจะได้สัมภาษณ์ออกอากาศในรายการ “เลิกบุหรี่ดีต่อใจ ปีที่3” ทาง ททบ.5 ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา 17.00 น. และประชาสัมพันธ์ทางช่องทางอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
 10. ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
 11. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นสิทธิ์ของสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม

ระยะเวลา

 • ส่งผลงาน ระหว่างวันที่ 1 - 9 มกราคม 2564 (ปิดรับ เวลา 24.00 น.ของคืนวันที่ 9) โดยโพสต์คลิปวิดีโอ ลงบน Facebookสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ (ไม่ใช่ Facebook Fan Page)ตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ (Public)
 • ระยะเวลาการโพสต์เพื่อโหวต ตั้งแต่ วัน 10 - 22 มกราคม 2564
 • ปิดโหวตวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น.
 • ประกาศผลผู้รับรางวัล วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ทาง Facebook สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
 • มอบรางวัลทุกระดับ ทุกประเภท ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 02 716 6961
 • Facebook: สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
 • LINE โอเพนแชท: ประกวดคลิปวีดีโอการสร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
200,000 Baht
หมดเขต: 
01 ม.ค. 2021 (All day) to 09 ม.ค. 2021 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.