^ Back to Top

ประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนน "Campus Challenge โดยโตโยต้า ถนนสีขาว"

ประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนน "Campus Challenge โดยโตโยต้า ถนนสีขาว"

Toyota ขอเชิญนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนน "Campus Challenge โดยโตโยต้า ถนนสีขาว" ภายใต้แนวคิด "จุดประกายไอเดียที่ใช่ เพื่อการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในสถานศึกษาของคุณ" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท พร้อมเที่ยวญี่ปุ่นฟรี และโอกาสฝึกงานกับโตโยต้าหรือบริษัทพันธมิตร

วัตถุประสงค์

 • สร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเยาวชนและสถานศึกษา
 • เปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และศักยภาพของตนเอง อย่างสร้างสรรค์
 • สร้างการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเป็นโครงการต้นแบบในการ ลดอุบัติเหตุทางถนนของสถานศึกษาอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

 • เป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษา - ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-3 หรือเทียบเท่า) - ระดับอาชีวศึกษา (ปวส. ชั้นปีที่ 1-2)
 • สมาชิกในทีม จำนวนตั้งแต่ 2 - 4 คน (ไม่จำกัดคณะหรือสาขาวิชา แต่ต้องมาจากสถาบันการศึกษาเดียวกัน)
 • แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์จากสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาและถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในทีม (อาจารย์ 1 ท่านสามารถลงนามรับรองเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้ทีมที่เข้าประกวดได้มากกว่า 1 ทีม)
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์แผนงานขึ้นด้วยตนเอง ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงจากของผู้อื่น
 • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดทั้งหมด และสามารถขอ สำเนาเอกสารรับรองยืนยันในส่วนต่างๆ ได้ตลอดการประกวด หากทีมหรือสมาชิกภายในทีมมีคุณสมบัติไม่ตรงกับกฎระเบียบ การประกวด ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือทำผิดกฎกติกาที่ตั้งไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่านในการประกวดทันที
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำภาพจากการทำกิจกรรมการประกวดที่จัดขึ้นในครั้งนี้ รวมไปถึงแผนงาน สื่อประชาสัมพันธ์ และวิดีโอที่ได้ทำการส่งประกวดไปใช้ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าประกวดทราบล่วงหน้า และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมจนสิ้นสุดการประกวด

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 16 ธันวาคม 2563 ขยายเวลารับสมัคร และส่งแผนงานถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ www.toyota.co.th/campuschallenge2020
 • ปิดรับแผนงาน 18 ธันวาคม 2563

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook Group : White Road คลับ - กลุ่มคนขับรถดี
 • LINE Official : @campuschallenge
 • อีเมล : toyotacampuschallenge2020@gmail.com
 • โทร : 088-666-0979
 • www.toyota.co.th/campuschallenge2020
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
1,000,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
22 ก.ย. 2020 09:00 to 31 ธ.ค. 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.