^ Back to Top

Campus Challenge โดยโตโยต้า ถนนสีขาว

ประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนน "Campus Challenge โดยโตโยต้า ถนนสีขาว"

ประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนน "Campus Challenge โดยโตโยต้า ถนนสีขาว"

Toyota ขอเชิญนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนน "Campus Challenge โดยโตโยต้า ถนนสีขาว" ภายใต้แนวคิด "จุดประกายไอเดียที่ใช่ เพื่อการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภั

หมดเขต: 
พฤ, 2020-12-31 16:30
Subscribe to RSS - Campus Challenge โดยโตโยต้า ถนนสีขาว

Members Online

There are currently 0 users online.