^ Back to Top

ประกวดออกแบบบ้านน็อคดาวน์ “DIAMOND Design Contest 2020”

ประกวดออกแบบบ้านน็อคดาวน์ “DIAMOND Design Contest 2020”

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบ้านน็อคดาวน์ “DIAMOND Design Contest 2020” ภายใต้แนวคิด “Knockdown Home Creates Your Happiness” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนทั่วไป ที่ต้องการสร้างบ้านน็อคดาวน์ที่มีรูปแบบสร้างสรรค์ ภายใต้งบประมาณที่จำกัด

คุณสมบัติผู้สมัคร
นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ส่งผลงานออกแบบเข้าประกวดประเภทเดี่ยวเท่านั้น ไม่จำกัดจำนวนผลงานต่อผู้สมัคร

โจทย์ในการออกแบบและเกณฑ์ในการพิจารณารอบคัดเลือก

 1. กำหนดให้ออกแบบบ้านน็อคดาวน์ชั้นเดียว ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางเมตร งบประมาณไม่เกิน 300,000 บาท โดยกำหนดให้มี 1 ห้องนอน 1 พื้นที่รับแขก/นั่งเล่น 1 พื้นที่ครัว/รับประทานอาหาร ไม่รวมห้องน้ำ ไม่รวมที่จอดรถโดยต้องแสดงการคำนวณปริมาณวัสดุและค่าแรงที่ใช้ในการก่อสร้าง (BOQ) ได้แก่หมวดงานโครงสร้าง หมวดงานสถาปัตย์
 2. กำหนดให้ใช้วัสดุของ “ผลิตภัณฑ์ตราเพชร” ในการออกแบบ ดังนี้
  • สินค้าบังคับ
   • ไดมอนด์ทรัส
   • ไดมอนด์เคาน์เตอร์
   • ฉนวนกันความร้อน และแผ่นสะท้อนความร้อน                         
   • เชิงชายพลัส
   • บอร์ดพิมพ์ลายสัดส่วนพื้นที่ 20%ของผนังภายใน
  • สินค้าเลือกใช้งาน
   • กลุ่มกระเบื้องหลังคา : ลอนคู่  จตุลอน  เจียระไน  เดครา
   • กลุ่มฝ้าเพดาน:บอร์ดเรียบ ฝ้าระบายอากาศ ระแนง มอบ
   • ผนังภายนอกและภายใน : ไม้ฝา ไม้ฝาบังใบ  ไม้ตกแต่ง  ไม้รั้ว  บอร์ดเรียบ บอร์ดตกแต่ง
   • พื้น : ไม้พื้น ไม้บันได บอร์ดพื้น
   • ผลิตภัณฑ์ตราเพชรกลุ่มอื่นๆ (ข้อมูลจาก www.dbp.co.th/th/download.php)
   • อ้างอิงราคาวัสดุผลิตภัณฑ์ตราเพชร จากเว็บไซต์ www.dbp.co.th/design2020
   • อ้างอิงค่าแรงงานก่อสร้าง 2,400 บาท / ตร.ม.
 3. สามารถดาวน์โหลดพื้นผิว(Texture) สินค้าผ่าน www.biminone.com โดยเลือกสินค้าตราเพชร

หลักเกณฑ์การให้คะแนนตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศ

 1. ประโยชน์ใช้สอยและความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัย 50%
 2. ความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ 30%
 3. ความเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างตกแต่ง 20%

รายละเอียดการส่งผลงาน

 1. พิมพ์ผลงาน พร้อมระบุชื่อผลงานลงบนกระดาษ ติดลงบนด้านหน้า Presentation Boardขนาด A2 แนวตั้งเท่านั้น จำนวน 1 แผ่น
 2. อธิบายแนวคิดในการออกแบบ ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ ขนาด A4พร้อมชื่อและนามสกุล ติดด้านหลัง Presentation Board
 3. แนบข้อมูลแสดงการคำนวณปริมาณวัสดุและค่าแรงที่ใช้ในการก่อสร้าง (BOQ)  ได้แก่ หมวดงานโครงสร้าง หมวดงานสถาปัตยกรรม 1 ชุด
 4. อัพโหลดผลงานต้นฉบับผ่าน Google Drive และแนบลิงค์ลงในใบสมัคร Google Form ซึ่งประกอบไปด้วย
  • Layout / Floor Plan / Elevation / Section (มี Dimension บอกระยะชัดเจน)
   โดยใช้อัตราส่วน 1:50
  • Perspective ไม่น้อยกว่า 3 มุมมอง
   • Render Final Output size ขนาดไม่ต่ำกว่า 1800x1350 pixel
   • File Format JPEG หรือ TIF พร้อมระบุชื่อผลงาน เป็นชื่อไฟล์ เช่น (ชื่อผลงาน) The Best Project_Plan.jpg/The Best Project_Elevation01.jpg เป็นต้น
   • ไฟล์ 3D ที่ใช้ในการออกแบบ พร้อมระบุชื่อโครงการประกวดชื่อผลงานที่นำเสนอ          
 5. กรอกข้อมูลของผู้สมัครลงใน Google Form https://qrgo.page.link/mr9DP พร้อมอัพโหลดสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงชื่อรับรองสำเนาและเอกสารข้อ 3-5

วิธีการส่งผลงาน (เลือก 1 วิธี)

 • ส่งผลงานทางไปรษณีย์ มาที่ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
  408/163-165 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 40 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
  ประทับตราไปรษณีย์ ภายในวันที่ 21 กันยายน 2563
 • ส่งผลงานด้วยตนเอง ณ สำนักงาน อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 40 (BTS อารีย์)
  ในเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. ภายใน 21 กันยายน 2563

ระเบียบข้อบังคับ

 1. กรอกข้อมูลในGoogle Form ให้ครบถ้วน แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. ผลงานออกแบบต้องไม่เคยมีการนำเสนอ หรือส่งประกวดที่อื่นมาก่อนและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ผลงานของผู้อื่น หากได้รับรางวัล และตรวจพบภายหลังถือเป็นโมฆะ และเรียกรางวัลคืนทั้งหมด โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบความเสียหาย หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์บุคคลอื่น
 3. ผลงานที่ส่งประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ออกแบบ โดยผู้ออกแบบยินยอมให้ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชรจำกัด (มหาชน) รวมถึงคู่ค้าและลูกค้าของบริษัทฯ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้

กำหนดการคัดเลือกผลงานและตัดสินผลการประกวด

 1. ประกาศรับผลงาน วันนี้ - 21 กันยายน 2563อ่านรายละเอียด และกรอกใบสมัครที่ www.dbp.co.th/design2020
 2. ผู้สมัครสามารถศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ตราเพชรได้ที่ www.dbp.co.th
 3. ประกาศผลผู้เข้ารอบตัดสินทาง www.dbp.co.thวันที่ 1 ตุลาคม 2563
 4. ตัดสินรอบชิงชนะเลิศ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. – 16.30 น.
  • ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศต้องจัดทำโมเดลขนาด 1:20 (ได้รับค่าโมเดล 5,000 บาท)
  • เตรียมไฟล์ Presentation นำเสนอต่อคณะกรรมการ ไม่เกิน 5 นาที
  • จัดพิมพ์เอกสาร Preliminary Document รวม 6 ชุด

รางวัลสำหรับเจ้าของผลงาน

 1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท โล่รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท โล่รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท โล่รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร
 4. รางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท โล่รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร
 5. รางวัล Popular Vote เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 6. ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 4,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมายเหตุ เงินรางวัลหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 02 – 619 2333 ต่อ 119 ภายในเวลาทำการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Supamas Kullertprasert / บริษัทผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
200,000 Baht
หมดเขต: 
08 ก.ค. 2020 09:00 to 21 ก.ย. 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.