^ Back to Top

ประกวดภาพวาดระบายสี Go Green Painting Project หัวข้อ "Go Green เยาวชนรักษ์โลก"

ประกวดภาพวาดระบายสี Go Green Painting Project หัวข้อ "Go Green เยาวชนรักษ์โลก"

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระบายสี Go Green Painting Project หัวข้อ "Go Green เยาวชนรักษ์โลก" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท พร้อมโล่ห์ประกาศ และประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • การประกวดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
  • กลุ่ม A รุ่นอายุ 13-15 ปี
  • กลุ่ม B รุ่นอายุ 16-18 ปี
 • สามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ผลงาน ต่อ 1 ผู้เข้าประกวดเท่านั้น

ลักษณะผลงาน
ภาพวาด วาดลงในกระดาษขนาด A3 เท่านั้น ไม่จำกัดอุปกรณ์ และประเภทของสี และต้องวาดด้วยตัวผู้เข้าแข่งขันเองเท่านั้น ห้ามนำผลงานของบุคคลอื่นมาส่งเข้าประกวด

ขั้นตอนการสมัคร

 • สมัครได้โดยการลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือ www.surveymonkey.com/r/K2SRM68
 • สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563

การส่งผลงานเข้าประกวด

 • ต้องส่งผลงานตัวจริง และตั้งชื่อผลงาน พร้อมทั้งอธิบายภาพแบบสั้นๆ เข้ามาทางที่อยู่บริษัทฯ เท่านั้น และระบุหน้าซองว่า "ส่งผลงานเข้าประกวด Go Green"
 • ที่อยู่บริษัทฯ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้น 1, 20-27 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 • หลังจากลงทะเบียน สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2563

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563
 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศผลผู้ชนะ วันที่ 15 มิถุนายน 2563
 • รับรางวัลในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

เกณฑ์การตัดสิน

 • สอดคล้องกับหัวข้อ 50 คะแนน
 • การจัดองค์ประกอบภาพ 20 คะแนน
 • เทคนิคการใช้สี 20 คะแนน
 • องค์ประกอบโดยรวม 10 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • เงินทุนการศีกษารางวัลละ 10,000 บาท รวม 12 รางวัล มูลค่า 120,000 บาท
  • กลุ่ม A อายุ 13-15 ปี 6 รางวัล
  • กลุ่ม B อายุ 16-18 ปี 6 รางวัล
 • พร้อมประกาศนียบัตร และโล่ห์รางวัล

ภาพที่ได้รับการคัดเลือก

 • จะได้รับเกียรตินำมาใช้เป็นภาพประกอบชุดปฏิทินของบริษัทฯ ในปี 2564

หมายเหตุ

 • การตัดสินของกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดที่ได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต และถือว่าผู้ปกครอง และผู้สมัครอนุญาตให้บริษัทฯ นำผลงานที่ส่งเข้าประกวดประชาสัมพันธ์ ตามสื่อต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถาม
โทร.1159 หรือ 061-1596419

File attachments: 
ค่าสมัคร: 
หมดเขต: 
09 เม.ย. 2020 09:00 to 30 เม.ย. 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.