^ Back to Top

ประกวดไอเดีย "โครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ ระดับเริ่มต้น (Rookie)"

ประกวดไอเดีย "โครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ ระดับเริ่มต้น (Rookie)"

SYSI ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 15 - 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดีย "โครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ ระดับเริ่มต้น (Rookie)" ชิงทุนสนับสนุน พร้อมเพิ่มความรู้ทักษะในการทำนวัตกรรมสังคม

กติกาการประกวด

 • คนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 15-25 ปี ที่อยากพัฒนาตนเองและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น
 • จำนวนสมาชิก 1-3 คน (โดยที่สมาชิกทุกคนมีอายุระหว่าง 15-25 ปี)
 • ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ ทุนสนับสนุนไม่เกิน 20,000 บาท พร้อมเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ตลอดเส้นทาง
 • สามารถทำโครงการนวัตกรรม 4 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2563
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการตามกำหนดการได้ทุกครั้ง

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัคร 15 ม.ค. - 28 ก.พ. 63
 • ประกาศผลรอบใบสมัคร 3 มี.ค. 63
 • สัมภาษณ์ตามภูมิภาค 7 - 8 มี.ค. 63
 • ประกาศผลรอบสัมภาษณ์ 11 มี.ค. 63
 • ปฐมนิเทศ 4 - 7 เม.ย. 63 (4 วัน 3 คืน)
 • Workshop ติดอาวุธ 5 - 7 มิ.ย. 63 (3 วัน 2 คืน)
 • Field Trip ลงพื้นที่เรียนรู้ 4 - 5 ก.ค. 63 (2 วัน 1 คืน)
 • ถอดบทเรียน 7 - 9 ส.ค. 63 (3 วัน 2 คืน)

การส่งใบสมัคร

 • ส่งอีเมลมาที่ sysi.thailand@gmail.com
  • ตั้งชื่อไฟล์และเรื่องอีเมลว่า “ใบสมัครเข้าร่วมโครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่_ Rookie_ชื่อคุณหรือชื่อทีม”
  • ปิดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 20.00 น.
 • ส่งไปรษณีย์
  โครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ โทร. 09 8516 1180
  อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เลขที่ 409 ชั้น 2
  ซอยโลหิตสุข ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ
  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 • ปิดรับสมัคร 24 กุมภาพันธ์ 2563 (ประทับตราไปรษณีย์หรือตัวแทนจัดส่งภายในวันที่ 24 ก.พ. 63)

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 08 3401 9572 (บิ๊ว), 09 8516 1180 (เอ)
 • อีเมล sysi.thailand@gmail.com
 • www.facebook.com/sysi.thailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณธเนศ ศิรินุมาศ / SYSI

หมดเขต: 
10 ก.พ. 2020 09:00 to 28 ก.พ. 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.