^ Back to Top

แข่งขัน School Lab Thailand 2020

แข่งขัน School Lab Thailand 2020

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันบริติซ เคานซิล ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญเยาวชนอายุ 14-18 ปี (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน School Lab Thailand 2020 ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ วิทยาศาสตร์รอบตัวเรา (Science around us) ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เยาวชนที่มีสัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 14-18 ปี
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • มีความชื่นชอบและสนใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 • อยากพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง

การรับสมัคร

 • เยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ School Lab Thailand สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.nsm.or.th/schoollabthailand
 • พร้อมส่งลิงค์คลิปวีดีโอการนำเสนอการถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ภายใน 3 นาที ในหัวข้อที่กำหนด โดยสามารถเลือกนำเสนอเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
 • หมดเขตรับสมัคร วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รางวัลการแข่งขัน

 • ผู้ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
 • ผู้ชนะรองอันดับ 1 จะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • ผู้ชนะรองอันดับ 2 จะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • ผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก จะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท จำนวน 50 รางวัล
 • ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

ติดต่อสอบถาม
Email: scomnsm@gmail.com หรือ wilasinee@nsm.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุรวิลาสินี ไตรยราช / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
300,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
03 ม.ค. 2020 09:00 to 29 ก.พ. 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.