^ Back to Top

การประกวดเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2555 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี ประกวดเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2555 เพื่อส่งเสริมเยาวชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยเปิดรับเครื่องดนตรีทุกชนิดที่ไม่ใช้ไฟฟ้า รวมทั้งการขับร้อง โดยไม่จำกัดเพลงในการประกวด ตัดสินที่ความ ไพเราะ การเเสดงออกของผู้ประกวดเป็นสำคัญ ชิงรางวัลรวมกว่า 1,000,000 บาท

เครื่องดนตรีที่ใช้ในการประกวด
เปิดรับเครื่องดนตรีทุกชนิด ยกเว้นเครื่องดนตรีที่ใช้ไฟฟ้า

 • เครื่องดนตรีไทย ทุกประเภท เช่น แคน โปงลาง ขลุ่ย ระนาด ฆ้องวง ซอ ปี่ กระจับปี่ จะเข้ ขิม และขับร้อง
 • เครื่องดนตรีสากล ทุกประเภท เช่น ไวโอลิน วิโอล่า เชลโล กีต้าร์ เปียโน ฟลุต คลาริเนต แซกโซโฟน ทรัมเป็ต และขับร้อง
 • เครื่องดนตรีของโลก เครื่องดนตรีที่มีแหล่งกำเนิดเสียงจากธรรมชาติ (Acoustic Sound) เช่น เครื่องดนตรีของประเทศจีน อินเดีย พม่า มอญ เขมร และลาว

ส่งผลงานและใบสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555

สมัครออนไลน์และดูรายละเอียดได้ที่

ส่งผลงาน และเอกสารการสมัครที่
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (สมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์)
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2800-2525 ต่อ 147, 149

กำหนดการประกวด

 • ประกาศผลการคัดเลือก วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555
 • รอบรองชนะเลิศ 21 - 29 กรกฎาคม 2555
 • รอบชิงชนะเลิศ 19 สิงหาคม 2555

วิธีการสมัครและกติกาการประกวด

 1. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาที่กำหนด ได้แก่
  • ระดับประถมศึกษา
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) อายุไม่เกิน 25 ปี
 2. ผู้สมัครสามารถเลือกเพลงส่งเข้าประกวดได้อย่างอิสระ
 3. ส่งใบสมัคร และสำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) หรือสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีที่อายุไม่ถึง 15 ปี) พร้อมซีดีผลงาน (Audio CD) บรรเลงเพลงหรือร้องเพลง ความยาวระหว่าง 3-8 นาที จำนวน 1 เพลง ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะต้องเปลี่ยนเพลงที่ใช้ในการประกวด
 4. (ความยาว 3-8 นาที)
 5. ซีดีผลงานที่ส่งประกวดสามารถมีผู้ช่วยเล่นประกอบได้ (ไม่เกิน 4 คน) ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาเฉพาะความสามารถของผู้ส่งเข้าประกวดเท่านั้น
 6. ซีดีผลงาน 1 เเผ่นต่อ 1 เครื่องมือ และต่อ 1 เพลง ผู้สมัคร 1 คน สามารถส่งประกวดได้มากกว่า 1 เครื่องดนตรี โดยสามารถ เลือกเล่นเครื่องดนตรีที่ถนัด ในวันประกวดไม่อนุญาตให้ดูโน้ตเพลง
 7. ค่าสมัคร (ต่อ 1 ประเภทเครื่องดนตรี ต่อ 1 เพลง) ระดับ ประถมศึกษา 200 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 300 บาท ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย 400 บาท ระดับอุดมศึกษา 500 บาท โดย โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย มหิดล ธนาคารไทยพาณิชย์
 8. เลขที่บัญชี 333-2-10822-1 และส่ง หลักฐานการโอนเงิน มาพร้อมผลงานและใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือ ชำระค่าสมัครด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัยฯ
 9. กรณีส่งทางไปรษณีย์ จะต้องมีตราประทับ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร
 10. ซีดีผลงานที่ส่งเข้าประกวด รวมถึง การบันทึกเสียงในรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศเป็นลิขสิทธิ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เท่านั้น
 11. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด เด็ดขาด และไม่สามารถอุทธรณ์ได้

อ้างอิง : College of Music. Mahidol University
เผยแพร่ : Contest War

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
1,000,000 Baht
File attachments: 
ค่าสมัคร: 
Yes
หมดเขต: 
03 เม.ย. 2012 10:00 to 31 พ.ค. 2012 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.