^ Back to Top

ประกวด Clip VDO หัวข้อ “ผู้หญิงไม่ยอมแพ้ Never Surrender”

ประกวด Clip VDO หัวข้อ “ผู้หญิงไม่ยอมแพ้ Never Surrender”

บริษัท เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชภัณฑ์ยาจากประเทศสเปน ร่วมกับเพจผู้หญิงไม่ยอมแพ้ - Never Surrender ขอเชิญผู้สนใจร่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Clip VDO หัวข้อ “ผู้หญิงไม่ยอมแพ้ Never Surrender” ถ่ายทอดเรื่องราวความไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆ ของผู้หญิงในแบบของคุณ ความยาว 1-3 นาที ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

เงื่อนไขและกติกาการประกวด

 1. ในทีมต้องมีผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน
 2. ผลงานต้องมีความยาว 1-3 นาทีโดยไม่จำกัดแนวคิดและรูปแบบการนำเสนอ
 3. ผลงาน Clip VDO ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของบริษัท เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) จำกัดตอนเริ่ม และตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของ Facebook : ผู้หญิงไม่ยอมแพ้ - Never Surrender ปิดท้าย
 4. ผลงานการประกวดต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า Full HD (1920x1080) อยู่ในรูปแบบของไฟล์ mp4
 5. Clip VDO จะต้องใส่คำบรรยายภาษาไทย (Thai Subtitle) ด้านล่าง
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ไหนมาก่อน
 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมาจากความคิดของเจ้าของผลงาน ในกรณีที่ผลงานได้มาโดยมิชอบหรือคัดลอก หรือละเมิดลิขสิทธิ์ทางบริษัท เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) จำกัด และเพจผู้หญิงไม่ยอมแพ้ - Never Surrender ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิน ให้ออกจากการประกวด หรือหากได้รับรางวัลแล้วจะมีการเพิกถอนคืนการได้รับรางวัล
 8. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด รวมทั้งไฟล์ต้นฉบบัให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของบริษัท เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) จำกัด และเพจผู้หญิงไม่ยอมแพ้ - Never Surrender ตลอดจนสงวนสิทธิ์ไม่ส่งไฟล์ต้นฉบับที่เข้าร่วมประกวดคืนให้แก่ผู้ส่งเข้าประกวด และบริษัท เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) จำกัดและเพจผู้หญิงไม่ยอมแพ้ - Never Surrender มีสิทธิ์นำหนังสั้นที่เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ไปแสดงและเผยแพร่โดยไม่ต้องขออนุญาต
 9. การตัดสิ้นของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
 10. ขอสงวนสิทธิ์พนักงานบริษัทเอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) จำกัด และครอบครัวของพนักงาน หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
 11. ผู้ชนะการประกวดและได้รับเงินรางวัล จะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของจำนวนเงินที่ได้รับ

กำหนดระยะเวลา

 • ระยะที่ 1 : เปิดรับสมัคร ส่งใบสมัคร และส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม - 20 กันยายน 2562 ขยายเวลาการส่งผลงานได้ถึง 15 ตุลาคม 2562
 • ระยะที่ 2: เปิดให้โหวตผ่านทาง Facebook : ผู้หญิงไม่ยอมแพ้ - Never Surrender และ Youtube channel : NeverSurrender Thailand ตั้งแต่วันที่ 1 –25 ตุลาคม 2562 25 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2562
 • ระยะที่ 3 : ประกาศรางวัลทาง Facebook : ผู้หญิงไม่ยอมแพ้ - Never Surrender ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 29 พฤศจิกายน 2562

วิธีการสมัครและส่งผลงาน

 • ส่งใบสมัครออนไลน์ ผู้เข้าประกวดสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ FB : ผู้หญิงไม่ยอมแพ้ - Never Surrender
 • สามารถผลงาน Clip VDO บันทึกลงแผ่น DVD พร้อมกล่องและปก ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
 • ส่งผลงานได้ที่
  บริษัท เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) จำกัด
  287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 20 ห้อง 2002
  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เกณฑ์การตัดสิน
ตัดสินคะแนนจากจำนวนไลค์และจำนวนแชร์ของ Clip VDO โดยการโพสต์คลิปลง Facebook และ Youtube ของผู้หญิงไม่ยอมแพ้ - Never Surrender

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • E-mail : never.surrender.thailand@gmail.com
 • Facebook : www.facebook.com/NeverSurrenderThailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Sarinya Neamnam / Exeltis Thailand Company Limited

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
หมดเขต: 
12 ส.ค. 2019 09:00 to 15 ต.ค. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.