^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ “แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้” ปี 2

ประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ “แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้” ปี 2

มูลนิธิปันปัญญา ขอเชิญนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ “แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้” ปี 2 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และของที่ระลึกจากผู้สนับสนุน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้พัฒนาเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ
 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนแสดงความสามารถ โดยใช้จินตนาการ ผสมผสานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการวาดภาพระบายสี
 3. เยาวชนได้แสดงความสามารถเพื่อหาทุนการศึกษเล่าเรียนด้วยตนเอง ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจ

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ประถมศึกษาปีที่ 6)

หัวข้อการประกวดวาดภาพ

 • หัวข้อ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น เคียงคู่แผ่นดินสยาม
 • หัวข้อ แนวคิดพอเพียง ชีวิตเพียงพอ
 • หัวข้อ เทคโนโลยีก้าวไกล เด็กไทยก้าวหน้า

การส่งผลงาน

 • ส่งใบสมัครพร้อมส่งผลงานถึงภายใน วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 (นับวันที่ผลงานถึงมูลนิธิฯ)
 • ส่งผลงานพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์ ส่งถึง.....
  มูลนิธิปันปัญญา
  333 อาคารเล้าเป้งง้วน1 ชั้น 21 ถนนวิภาวดีรังสิต
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  (วงเล็บมุมซอง “ส่งผลงานประกวดวาดภาพ”)

ติดต่อสอบถาม
เวลาทาการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.

 • แฟนเพจ : มูลนิธิปันปัญญา
 • อีเมล : panpanya.or@gmail.com
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2821-7889

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Rada Tachawit

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
30,000 Baht
หมดเขต: 
01 ก.ค. 2019 09:00 to 30 ก.ค. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.