^ Back to Top

Tetra Prisma Presents KamiKaze Young Creative 2012

Tetra Prisma Presents KamiKaze Young Creative 2012

ค่ายเพลง KAMIKAZE และเต็ดตรา แพ้ค (Tetra Pak) ชวนนิสิต-นักศึกษาปริญญาตรี ที่ชอบสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ประกวดความคิดสร้างสรรค์ใน Tetra Prisma Aseptic presents Kamikaze Young Creative 2012 ในโจทย์ คุณอยากทำอะไรใน Kamikaze 2012 Project โปรเจคพิเศษครบรอบ 5 ปี ชิงทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท ร่วมฝึกงานกับทีมงาน KamiKaze พร้อมประกาศนียบัตร

กติกา
ฟอร์มทีมไม่เกิน 3 คน ร่วมกัน Create ผลงานในโจทย์ “คุณอยากทำอะไรใน KAMIKAZE 2012 PROJECT….PROJECT พิเศษ ครบรอบ 5 ปี จาก KAMIKAZE” โดยเนื้อหาของผลงานต้องสะท้อน 1 ใน 8 มุมมองที่เป็นตัวของคุณเอง ที่สำคัญต้องมี “กล่องเครื่องดื่ม หรือ ART WORK ของกล่องเครื่องดื่ม KamiKaze in Tetra Prisma” อยู่ในผลงานที่ส่งเข้าประกวด

นำเสนอ Project สำหรับ KamiKaze ปี 2012 ในรูปแบบของคุณ โดยต้องมีเนื้อหาที่สะท้อน 1 ใน 8 มุมมองจากแรงบันดาลใจ Concept Product ของกล่องเครื่องดื่ม KamiKaze in Tetra Prisma ที่ประกอบไปด้วย 8 เหลี่ยม

 1. YOUNG
  ความสดใสและการเปิดใจรับความคิดใหม่ๆ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ได้ง่าย
 2. ACTIVE
  ความคล่องแคล่วและการมองโลกในแง่ดี ความสดใสและความกระตือรือร้นอยู่เสมอ
 3. SMART
  ความรอบรู้ ไหวพริบและปฏิภาณ พร้อมด้วยวิสัยทัศน์อันยอดเยี่ยม ทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน และมีมุมมองในระยะยาว
 4. SOCIAL-ABLE
  ชอบพบปะผู้คน สามารถปรับตัวเข้ากับคนรอบข้างและคนใหม่ๆ ที่พบเจอได้อย่างง่ายดาย
 5. TRENDY
  ความทันสมัย ซึ่งเป็นคุณสมบัติในการทำให้สิ่งรอบๆ ตัวเป็นไปตามสมัยนิยมอยู่เสมอหรือการริเริ่มกระแสนิยมใหม่ๆ และกล้าเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำในสิ่งที่ต่างจากเดิม
 6. CREATIVE
  การมีความคิดที่สร้างสรรค์ สดใหม่ มีไอเดียที่ไม่เคยหยุดนิ่ง และคิดนอกกรอบอยู่เสมอ กล้าที่จะทำสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น
 7. ENVIRONMENTALLY FRIENDLY
  ความห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งใกล้และไกลตัวพร้อมกับกระตุ้นให้คนรอบข้างมาร่วมมือกับตนเอง
 8. SOCIALLY RESPONSIBLE
  ความห่วงใยต่อสังคม รวมถึงผู้คนที่อยู่รายรอบ นึกถึงคนอื่นๆก่อนตัวเองเสมอ พร้อมที่จะช่วยเหลือ ในทุกเรื่องที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคม

สื่อการนำเสนอ
ไม่จำกัดรูปแบบ อาทิ รูปถ่าย, Clip, Powerpoint, Microsoft word หรือแล้วแต่ Idea และวิธีการสร้างสรรค์

เปิดรับส่งผลงาน ได้ตั้งแต่ วันนี้ - วันที่ 17 เม.ย. 2555
Download ใบสมัครพร้อมอ่านรายละเอียดโครงการ

ประกาศผล 5 ทีมเข้ารอบสุดท้ายวันที่ 20 เม.ย. 2555

ส่งผลงานมาได้ที่
1. ทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ 419/1 อาคารเชษฐโชติศักดิ์ ลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เขียนมุมซองว่า “Tetra Prisma Presents KamiKaze Young Creative 2012”

2. ส่งด้วยตัวเองที่ อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 2 บริษัท อาร์เอส ซอยลาดพร้าว 15 เขียนมุมซองว่า “Tetra Prisma Presents KamiKaze Young Creative 2012”

3. Email : contact@ilovekamikaze.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0-2511-0555 ต่อ 2526 หรือ
Email : contact@ilovekamikaze.com

เผยแพร่ : http://contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
30 มี.ค. 2012 10:00 to 17 เม.ย. 2012 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.