^ Back to Top

ประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10 : 2019 UOB Painting of the Year

ประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10 : 2019 UOB Painting of the Year

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ขอเชิญศิลปิน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10 : 2019 UOB Painting of the Year ชิงเงินมูลค่ารวม 1,680,000 บาท พร้อมต่อยอดสู่การประกวดระดับอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์ และโอกาสในการได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด
ผู้มีสัญชาติไทย ผู้ที่มีถิ่นพํานักถาวรในประเทศไทย

ประเภทของการประกวด

 1. ประเภทศิลปินอาชีพ (Established Artist)
 2. ประเภทศิลปินหน้าใหม่หรือสมัครเล่น (Emerging Artist)

รูปแบบของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 • ผลงานจิตรกรรมสองมิติที่สร้างสรรค์จากเทคนิคใดก็ได้ เช่น สีอะคริลิค สีบาติก พู่กันจีน เครยอน หมึก สื่อผสม สีน้ำมัน สีน้ำ หรือสื่อประเภทอื่น
 • ผลงานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคการตัดแปะ (collages) สร้างลายนูน (two-dimensional embossed paintings) และภาพวาดแบบสามมิติ (three-dimensional paintings) ได้ แต่จะต้องมีความหนาจากพื้นผิวไม่เกิน 5 ซม.
 • ผลงานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวดจะใส่กรอบหรือไม่ใส่กรอบก็ได้ โดยมีขนาดความสูงและความกว้าง (รวมกรอบรูป – ถ้ามี) ต้องไม่เกินด้านละ 180 ซม.
 • ไม่มีการกำหนดหัวข้อในการประกวด

การรับผลงาน

 • ได้โดยส่งผลงานพร้อมใบสมัครระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 เวลา 8.30-16.00 น.
 • จุดรับผลงานทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ (สถานที่รับผลงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
  • ภาคกลาง
   • กรุงเทพฯ : พิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติและหอศิลป์เพาะช่าง วิทยาลัยเพาะช่าง
   • ชลบุรี : หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ภาคเหนือ
   • เชียงใหม่ : หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   • เชียงราย: ขัวศิลปะ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   • มหาสารคาม : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   • นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • ภาคใต้
   • สงขลา : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
   • นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช
   • ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ติดต่อสอบถาม
โทร. 0 2343 4977, 0 2343 4969

หมดเขต: 
30 ส.ค. 2019 08:30 to 01 ก.ย. 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.