^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ "I AM ORIGINAL 3 หัวข้อ วาดฝันกับมือ"

ประกวดวาดภาพ "I AM ORIGINAL 3 หัวข้อ วาดฝันกับมือ"

Sakura Products (Thailand) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ "I AM ORIGINAL 3 หัวข้อ วาดฝันกับมือ" ชิงเงินรางวสัลมูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมได้เป็นส่วนนึงในการร่วมงานกับศิลปินแต่ละทีม และได้ร่วมทริปไปญี่ปุ่นกับเหล่าศิลปิน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้ทราบกระบวนการคิดงาน การตีโจทย์ และการทำงานให้ตรง Concept

รูปแบบของชิ้นงานที่จะส่งเข้าประกวด แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 1. การประกวดรูปแบบชิ้นงานศิลปะประเภท CREATIVE DRAWING
  นำทีมโดยคุณเป๋ง ชานนท์ Art Di และ คุณชัชวาล มั่นสัตย์รักสกุล (ฉลุยส์ เด็กหนวด)
 2. การประกวดรูปแบบชิ้นงานศิลปะประเภท CARTOONIST
  นำทีมโดยคุณวีระชัย ดวงพลา(เดอะดวง) และ คุณไตรภัค สุภวัฒนา (PUCK))
 3. การประกวดรูปแบบชิ้นงานศิลปะประเภท ILLUSTRATOR
  นำทีมโดยคุณต๊อด Sahred Toy (เสลดทอย) และ คุณบิงโกะ ภาพฟ้า พุทธรักษา

ลักษณะผลงาน
ผู้ส่งผลงานจะต้องส่งผลงานในลักษณะของผลงานศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์ปากกา SAKURA PIGMA MICRON ภายใต้แนวความคิด “วาดฝันกับมือ”  ผ่านรูปแบบงานศิลปะ โดยขนาดของผลงานไม่ต่ำกว่าขนาด A4 พร้อมอธิบายแรงบันดาลใจหรือรูปแบบแนวความคิด โดยเขียนหรือพิมพ์คำอธิบายแรงบันดาลใจในกระดาษ A4 ไม่เกิน 1 หน้า    

กำหนดระยะเวลา

 • การรับสมัครและส่งผลงาน : ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562
 • คัดเลือกรอบแรก : ช่วงปลายเดือนสิงหาคม

รางวัลการประกวด
ผู้ชนะเลิศของแต่ละประเภทได้รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท และยังได้เป็นส่วนนึงในการร่วมงานกับศิลปินแต่ละทีม พร้อมได้ร่วมทริปไปญี่ปุ่นกับเหล่าศิลปิน

ติดต่อสอบถาม

 • 080-596-3338
 • www.facebook.com/SakuraProductThailand

ข่าวประชาสัมพันธ์  :  คุณเอื้อมฤดี / Sakura Products (Thailand) co.,Ltd.

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
60,000 Baht
หมดเขต: 
21 มี.ค. 2019 10:00 to 15 ส.ค. 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.