^ Back to Top

ประกวดแผนงานการพัฒนาชุมชนแบบชาญฉลาดและยั่งยืน ภายใต้แนวความคิด 'Smart Life for All'

ประกวดแผนงานการพัฒนาชุมชนแบบชาญฉลาดและยั่งยืน ภายใต้แนวความคิด 'Smart Life for All'

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด - Caltex ร่วมกับ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนงานการพัฒนาชุมชนแบบชาญฉลาดและยั่งยืน ภายใต้แนวความคิด 'Smart Life for All' ในโครงการ "Caltex Fuel Your School" ชิงทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการ ทุนการศึกษา และโล่เกียรติยศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ผู้สมัครทีมละ 2-8 คน
 2. ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสถาบัน และสาขาวิชา (1 คน อยู่ได้ 1 ทีม)
 3. แต่ละทีม ไม่จำกัดว่าต้องเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย / วิทยาลัยเดียวกัน

เงื่อนไขการรับสมัคร

 1. โครงการที่สมัคร ต้องสอดคล้องกับแนวคิด Smart Life for All
 2. แต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น
 3. ทุกโครงการที่ส่งประกวดต้องมีพื้นที่ ที่สามารถลงดำเนินงานได้จริง (สามารถดำเนินโครงการให้สำเร็จได้ภายใน 6 สัปดาห์)
 4. ทีมที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 12 ทีม จะได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการ มูลค่าสูงสุด 50,000 บาท

กำหนดเวลา

 • 28 สิงหาคม - 17 กันยายน 2561 เปิดรับสมัครแผนงานโครงการ
  • Download ใบสมัครโครงการได้ที่ www.facebook.com/edfthai ในหน้า Event ‘Caltex Fuel Your School 4’ (bit.ly/2MsZUSG)
  • ส่งใบสมัครพร้อมแผนงานโครงการ ทางอีเมล Fuelyourschool4@edfthai.org ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 17 กันยายน 2561
 • 28 กันยายน 2561 ประกาศผล 12 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือก ผ่านทาง www.facebook.com/edfthai 
 • 4 - 5 ตุลาคม 2561 Workshop เตรียมความพร้อม
 • 6 - 26 ตุลาคม 2561 นักศึกษาเตรียมความพร้อมทำโครงการ
 • 27 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาทำโครงการในพื้นที่
 • 23 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผลทีมชนะเลิศ 3 ทีม

ติดต่อสอบถาม

 • มูลนิธิ EDF - 0873472706 
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาโครงการ มูลนิธิ EDF
  • คุณป๊อป - 0970563397 
  • คุณพรีม - 0909943761
  • คุณแจน - 0925062515
 • ทางอีเมล์ project@edfthai.org 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณจุฑามณี จีนแส / มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา

หมดเขต: 
28 ส.ค. 2018 10:00 to 17 ก.ย. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.