^ Back to Top

ประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ 34 ประจําปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “ประสบการณ์สอนใจวัยรุ่น”

ประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ 34 ประจําปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “ประสบการณ์สอนใจวัยรุ่น”

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย) ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ 34 ประจําปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “ประสบการณ์สอนใจวัยรุ่น” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 1. สัญชาติไทย
 2. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 3. อายุ 15 - 18 ปี

กำหนดระยะเวลา
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2561

ติดต่อสอบถาม

 • มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
  23/1 ซอยราชวิถี 2 ถนนราชวิถี
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพฯ 10400
 • โทร 02 – 246 – 3204, 02 – 246 – 5037
 • แฟกซ์ 02 – 644 – 4513
หมดเขต: 
01 ก.ค. 2018 10:00 to 31 ส.ค. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.