^ Back to Top

ประกวดออกแบบผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2561 หัวข้อ “นวอัตลักษณ์”

ประกวดออกแบบผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2561 หัวข้อ “นวอัตลักษณ์”

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2561 หัวข้อ “นวอัตลักษณ์” ภายใต้โครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย 2561” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท

วัตถุประสงค์
เพื่อช่วยพัฒนาสินค้าผ้าขาวม้าทอมือ ให้มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน มีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้น และมีช่องทางการตลาดที่กว้างขึ้น เพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้ของชุมชนทอผ้าขาวม้าอย่างยั่งยืน จึงขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผลงานที่ผลิตจากผ้าขาวม้าทอมือของชุมชนภายใต้ “โครงการประกวดออกแบบผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2561” ในหัวข้อ “นวอัตลักษณ์”
หมายเหตุ

 • "นว" แปลว่า ใหม่
 • "อัต" แปลว่า ตัวตน
 • "ลักษณะ" แปลว่า ประเภท สมบัติเฉพาะตัว

สาขาการประกวด

 1. สาขาออกแบบแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ
 2. สาขาออกแบบเคหะสิ่งทอ เช่น เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
 3. สาขาออกแบบลายผ้าขาวม้า โดยการประยุกต์ หรือสร้างสรรค์ลวดลายใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ไม่จำกัดสาขาวิชา
 2. นักออกแบบอิสระ และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจงาน ด้านออกแบบ
 3. ผู้สมัครอายุไม่เกิน 25 ปี นับจากวันปิดรับสมัคร (30 มิถุนายน 2561)

กำหนดระยะเวลา

 • 21 มีนาคม - 15 มิถุนายน 2561 ประชาสัมพันธ์และเปิดรับผลงานทั่วประเทศ
 • 30 มิถุนายน 2561 ปิดรับผลงานการประกวด
 • 10 กรกฎาคม 2561 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
 • 11 – 15 สิงหาคม 2561 แสดงผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกและตัดสินรอบชิงชนะเลิศ

ส่งผลงานได้ที่

 • Email : thanyatip.t@thaibev.com
 • ส่งทางไปรษณีย์ที่
  บริษัท ทศภาค จำกัด 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์
  ชั้น 20 ยูนิตบี 2001-2 ถนนรัชดาภิเษก
  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  (จ่าหน้าซอง “โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย 2561”)
  สิ้นสุดการส่งผลงาน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 (นับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในแต่ละสาขา เงินรางวัล 20,000 บาท และแพ็คเกจเดินทางไปศึกษาดูงานแฟชั่นโชว์ต่างประเทศสำหรับ 2 ท่าน ประกาศนียบัตร และโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในแต่ละสาขา เงินรางวัล 15,000 บาท ประกาศนียบัตร และโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท ประกาศนียบัตร และโล่รางวัล
 • รางวัลชมเชย ในแต่ละสาขา สาขาละ 7 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท ประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม
098 832 1066 , 092 256 0951 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
600,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
04 พ.ค. 2018 10:00 to 30 มิ.ย. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.