^ Back to Top

ประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 : National Youth Design Awards

ประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 : National Youth Design Awards

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษาด้านการออกแบบ หรือเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 : National Youth Design Awards ชิงเงินรางวัล พร้อมเงินสนับสนุนสถาบันการศึกษา

ประเภทการประกวด

  1. การออกแบบอัตลักษณ์
  2. การออกแบบผลิตภัณฑ์
  3. การออกแบบสภาพแวดล้อม

การส่งผลงาน

  • ส่งใบสมัคร พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และเพลทผลงาน มาที่
    คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
    อาคารศิลป์ พีระศรี 3 เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
  • ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 (นับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์)

ติดต่อสอบถาม
Facebook : NYD

หมดเขต: 
13 ก.พ. 2018 10:00 to 30 เม.ย. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.