^ Back to Top

ประกวดภาพระบายสี FOREMOST OMEGA SMART ART "ท่องโลกอนาคตกับโฟร์โมสต์ โอเมก้า"

ประกวดภาพระบายสี FOREMOST OMEGA SMART ART "ท่องโลกอนาคตกับโฟร์โมสต์ โอเมก้า"

Foremost ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 3 - 12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพระบายสี FOREMOST OMEGA SMART ART "ท่องโลกอนาคตกับโฟร์โมสต์ โอเมก้า" ชิงทริปไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์ พร้อมทุนการศึกษา และ T-shirt ลายผลงานตนเอง มูลค่ารวมกว่า 260,000 บาท

รายละเอียดกติกา

 1. คลิก Like แฟนเพจ ForemostFamily ที่ www.facebook.com/ForemostMomTalk
 2. ส่งภาพวาดระบายสีในหัวข้อ “ท่องโลกอนาคต กับ โฟร์โมสต์โอเมก้า” โดยถ่ายรูปผลงานหรือสแกนไฟล์ (ขนาดไม่เกิน 2 MB.) แล้วส่งมาที่ ใต้โพสต์กิจกรรมในเพจ goo.gl/Ygrchm หรือ email: foremostomega.contest@gmail.com
 3. ผู้เข้าประกวดต้องมีอายุระหว่าง 3 - 12 ปี
 4. ไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน และแต่ละท่านสามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้ไม่จำกัดจำนวน
 5. ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันนี้ - 28 ก.พ. 61
 6. ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัล วันที่ 10 มี.ค. 61 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม)

ประเภทรางวัล (รวม 116 รางวัล มูลค่ารวม 260,000 บาท)

 • อันดับ 1 ทริปไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ฟรี! มูลค่า 100,000 บาท
 • อันดับ 2-6 รับทุนการศึกษา มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท (5 รางวัล)
 • อันดับ 7-16 รับทุนการศึกษา มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท (10 รางวัล)
 • 100 ผลงานที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด ได้รับ T-shirt ลายผลงานตนเอง มูลค่ารางวัลละ 600 บาท

Special Gift

 • อันดับ 1-16 รับประกาศนียบัตร จาก ฟรีสแลนด์คัมพิน่า
 • รูปภาพที่ทางทีมงานเลือกจะถูกนำไปเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือนิทานสื่อการเรียนให้น้องๆ ผู้ด้อยโอกาส และโรงเรียนต่างๆ

รูปแบบการตัดสิน

 • อันดับที่ 1-16 ตัดสินโดยคณะกรรมการจากบริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยพิจารณาจากเกณฑ์การตัดสิน ดังต่อไปนี้
  1. ความหมายของภาพภายใต้หัวข้อ “ท่องโลกอนาคต กับ โฟร์โมสต์โอเมก้า” 35 คะแนน
  2. จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 35 คะแนน
  3. การให้สีสันและความสวยงามของภาพ 30 คะแนน
 • 100 ผลงานที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด ตัดสินจากจำนวน Like ที่เกิดขึ้นกับภาพผลงานในอัลบั้มรวมภาพกิจกรรมตามลิงค์นี้ goo.gl/Es5168

รายละเอียดการนับคะแนนโหวต

 1. ผลงานที่ส่งมาประกวดใต้โพสต์กิจกรรม, ใน inbox และบนแฟนเพจโฟร์โมสต์ รวมถึง อีเมล์ foremostomega.contest@gmail.com ทีมงานจะนำมาอัพโหลดใส่อัลบั้มรวมผลงานผู้ร่วมกิจกรรม goo.gl/Es5168
 2. เวลา 18.00 น. ของทุกวัน ทีมงานจะอัพเดตภาพผลงานในอัลบั้มกิจกรรม และอัพเดตรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมในหน้า Note สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ goo.gl/59viv2 (ผู้ที่ส่งผลงานหลัง 15.00 น. จะถูกอัพผลงานในวันถัดไป)
 3. คะแนนโหวตจะนับจากจำนวน Like ที่เกิดขึ้นกับผลงานในอัลบั้มนี้เท่านั้น
 4. รวมคะแนนโหวตผลงานที่ได้รับจำนวนไลค์มากที่สุดถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. โดยคัดเลือกผู้ชนะจากจำนวนไลค์ของภาพใน photo albumใน goo.gl/Es5168

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1-6 ทีมงานจะทำการนัดหมาย เพื่อให้เข้ามารับรางวัล โดยเจ้าของผลงานต้องนำผลงานต้นฉบับ พร้อมแสดงความสามารถด้านการวาดรูปและระบายสีเพื่อยืนยันสิทธิ์ต่อหน้าทีมงาน
 2. ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 7-16 และ 100 ผลงานที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด ต้องส่งภาพผลงานต้นฉบับมายืนยันสิทธิ์ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ประกาศผล (ส่งทางไปรษณีย์) พร้อมแจ้งชื่อ-สกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกรางวัลท่านละ 1 รางวัลเท่านั้น (ยกเว้นกรณีเจ้าของผลงานได้รับรางวัลคะแนนโหวตสูงสุด มีสิทธิ์ได้รับสูงสุด 2 รางวัล คือ 1. รางวัลที่ตัดสินโดยคณะกรรมการ 2. รางวัลที่ได้รับจากการกด Like)
 4. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามกฎหมาย
 5. ทุกรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้
 6. ผู้ที่ได้รับรางวัลทริปโตเกียวดิสนีย์แลนด์ และรางวัลเสื้อยืด T-shirt จะไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้

หมายเหตุ

 1. ผู้ปกครองที่ส่งผลงานแทนน้องๆ ต้องใช้ Account ของตนเองใน Facebook และมีตัวตนอยู่จริงเท่านั้น
 2. น้องๆ ผู้เป็นเจ้าของผลงาน ต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเองขึ้นมาใหม่เพื่อร่วมกิจกรรมนี้โดยเฉพาะ มิฉะนั้นจะถือว่าทุจริต
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์หากพบว่ามีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม
 4. ขอสงวนสิทธิ์ภาพและข้อความทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม ถือเป็นสิทธิ์ของบริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการพิมพ์และ/หรือเผยแพร่รายชื่อ รูปถ่าย ของผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ธุรกิจทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความหรือภาพที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือสร้างประเด็นขัดแย้งทางสังคม
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญหาย หรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/ForemostMomTalk

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
260,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
31 ธ.ค. 2017 10:00 to 28 ก.พ. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.