^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย TENKAWA Photo Contest 2018 หัวข้อ "เมืองที่ฉันรัก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย: My Favorite Town"

ประกวดภาพถ่าย TENKAWA Photo Contest 2018 หัวข้อ "เมืองที่ฉันรัก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะกรรมการเท็งคาวา ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย TENKAWA Photo Contest 2018 หัวข้อ "เมืองที่ฉันรัก : My Favorite Town" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมเทศกาลภาพถ่ายนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายระดับนานาชาติ : International High School Students’ Photo Festival ที่เมืองฮิงาชิคาวา จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

หัวข้อการประกวด
‘เมืองที่ฉันรัก’ (My Favorite Town)

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 1. สมัครเป็นทีม ทีมละ 4 คน ประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 คน และคุณครูที่ปรึกษา 1 คน (นักเรียนและคุณครูต้องสังกัดในโรงเรียนเดียวกัน และแต่ละโรงเรียนสามารถสมัครได้สูงสุด 3 ทีม)
  หมายเหตุ: โรงเรียนต้องอยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 2. ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.facebook.com/TenkawaPhotoContest จากนั้นส่งภาพถ่ายในหัวข้อ “เมืองที่ฉันรัก” (My Favorite Town) ตามรายละเอียดดังนี้
  1. ใบสมัครการประกวดภาพถ่าย
  2. ภาพถ่ายที่พิมพ์ออกมา ขนาด A4 จำนวน 6 ภาพ พร้อมติดฉลากทะเบียนภาพที่ด้านหลังทุกภาพ
  3. CD ไฟล์ภาพถ่ายจำนวน 6 ภาพ สกุลไฟล์ .jpeg โดยตั้งชื่อแต่ละไฟล์ภาพดังนี้ ลำดับภาพ_โรงเรียน_ชื่อทีม
 3. ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2018 (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์และต้องเป็นแบบลงทะเบียน) มาตามที่อยู่
  บริษัท เค.เอ็ม.ต้มยำ จำกัด 168 หมู่ 1 ถนนชมดอย ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
 4. เมื่อส่งแล้ว กรุณายืนยันการส่งมาทางอีเมล์ info@tenkawa-cm.com โดยตั้งชื่อหัวข้ออีเมล์ ยืนยันการส่งภาพ_โรงเรียน_ชื่อทีม

หลักเกณฑ์ภาพถ่ายที่ส่งประกวด

 1. ภาพถ่ายที่นำมาประกวดทั้งหมดต้องไม่เคยเผยแพร่ในงานใด หรือไม่เคยได้รับรางวัลในการประกวดอื่น ๆ
 2. ผู้สมัคร 1 ทีม สามารถส่งภาพถ่ายได้ 1 ชุด ประกอบด้วยชุดภาพ 6 ภาพตามหัวข้อหลัก ‘เมืองที่ฉันรัก’
 3. ผู้สมัครสามารถตั้งชื่อเรื่องชุดภาพได้อย่างอิสระ เช่น Smile, เด็กไทยช่างฝีมือ, ฤดูกาล, ชีวิตในชั้นมัธยมปลาย ฯลฯ
 4. ไม่จำกัดสีของภาพ ห้ามตัดต่อภาพ แต่สามารถแต่งแสงและสีของภาพได้
 5. ภาพถ่ายที่พิมพ์ออกมา ต้องมีขนาด A4
 6. ภาพถ่ายที่พิมพ์ออกมาต้องติดฉลากทะเบียน (แบบ F2) พร้อมกรอกข้อมูลและติดให้ครบทั้ง 6 แผ่น

เงื่อนไขในการสมัคร

 1. ผู้สมัคร 1 ทีมสามารถส่งภาพได้ 1 ชุด ประกอบด้วย 6 ภาพเท่านั้น หากสมัครมากกว่า 1 ชุดจะต้องสละสิทธิ์
 2. 1 โรงเรียน สามารถสมัครได้สูงสุด 3 ทีม
 3. ภาพถ่ายที่ส่งมาจะไม่สามารถเอาคืนได้
 4. คณะกรรมการเท็งคาวา มีสิทธิ์ที่จะใช้ภาพถ่ายของผู้สมัครในการผลิตสื่อต่าง ๆ ที่ทางคณะกรรมการเท็งคาวาเป็นผู้จัด หรือเป็นผู้ร่วมสนับสนุนโดยไม่จ่ายค่าตอบแทนใด ๆ

รางวัลการประกวด
ทีมที่ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมเทศกาลภาพถ่ายนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายระดับนานาชาติ (International High School Students’ Photo Festival) ที่เมืองฮิงาชิคาวา จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับเยาวชนจาก 13 ประเทศทั่วโลก เป็นเวลา 1 สัปดาห์ฟรี (โครงการดำเนินการออกค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และอาหาร)

ติดต่อสอบถาม

 • โทร: 053-217170
 • อีเมล์: info@tenkawa-cm.com
 • เฟสบุ๊ค: TenkawaPhotoContest
 • เว็บไซต์: www.tenkawa-cm.com/th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะกรรมการเท็งคาวา

หมดเขต: 
04 ธ.ค. 2017 10:00 to 31 มี.ค. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.