^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย TENKAWA Photo Contest 2018 หัวข้อ "เมืองที่ฉันรัก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย: My Favorite Town"

ประกวดภาพถ่าย TENKAWA Photo Contest 2018 หัวข้อ "เมืองที่ฉันรัก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะกรรมการเท็งคาวา ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย TENKAWA Photo Contest 2018 หัวข้อ "เมืองที่ฉันรัก : My Favorite Town" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมเทศกาลภาพถ่ายนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายระดับนานาชาติ : International High School Students’ Photo Festival ที่เมืองฮิงาชิคาวา จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
สมัครเป็นทีม ทีมละ 4 คนประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 3 คน และคุณครูที่ปรึกษา 1 คน (นักเรียนและคุณครูต้องสังกัดในโรงเรียนเดียวกันและคุณครูสามารถเป็นที่ปรึกษาได้ไม่จำกัดจำนวนทีม)

หมายเหตุ

 • โรงเรียนต้องอยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • หนึ่งโรงเรียนสามารถสมัครได้ไม่จำกัดจำนวนทีม

วิธีการสมัคร
สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.tenkawacontest.com

 • กรอกข้อมูลทีม, โรงเรียน, คุณครู และนักเรียนให้ครบถ้วน
 • อัพโหลดภาพถ่าย จำนวน 6 ภาพ (อ่านกติกาภาพถ่ายด้านล่าง)
 • ตั้งชื่อเขียนคำอธิบายของชุดภาพ และคำอธิบายสั้นของแต่ละภาพ

กติกา

 • ไฟล์ภาพถ่ายต้องเป็นสกุล .JPEG เท่านั้น โดยไม่จำกัดสัดส่วนของภาพ และมีขนาดไม่เกิน 4 MB ต่อภาพ
 • ภาพถ่ายที่ส่งประกวดห้ามผ่านการตัดต่อ แต่สามารถแต่งสี และแสงผ่านโปรแกรมได้
 • ภาพถ่ายที่นำมาประกวดทั้งหมดต้องไม่เคยเผยแพร่ในงานใด หรือไม่เคยได้รับรางวัลในการประกวดอื่น ๆ
 • ผู้สมัคร 1 ทีม สามารถส่งภาพถ่ายได้ 1 ชุด ประกอบด้วยภาพ 6 ภาพตามหัวข้อหลัก ‘เมืองที่ฉันรัก’
 • ในกรณีมีการประท้วงในการทำผิดกติกา และในกรณีที่จะต้องนำภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่ควรเก็บ RAW FILE ไว้
 • ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ คณะกรรมการเท็งคาวาขอกรรมสิทธิ์ที่จะใช้ภาพถ่ายของผู้สมัครไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพนั้น ๆ
 • หากผู้ส่งประกวดทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา
หมดเขตรับสมัคร 31 มีนาคม 2018 ขยายเวลาถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

การคัดเลือก
การตัดสินในรอบแรก เพื่อมาประกวดรอบชิงชนะเลิศภายในประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมิถุนายน 2018

การแจ้งผลการคัดเลือก
คณะกรรมการเท็งคาวาจะแจ้งผลการคัดเลือกทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ทางโทรศัพท์, Facebook Tenkawaและเว็บไซต์ www.tenkawacontest.com ภายในเดือนพฤษภาคม 2018

รางวัลการประกวด

 1. ทีมที่ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมเทศกาลภาพถ่ายนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายระดับนานาชาติ (International High School Students’ Photo Festival) ที่เมืองฮิงาชิคาวา จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับเยาวชนจาก 13 ประเทศทั่วโลก เป็นเวลา 1 สัปดาห์ฟรี (โครงการดำเนินการออกค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และอาหาร)
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ‘The International High School Students’ Photo Festival Exchange’
 2. รางวัล Popular Vote ตัดสินทีมผู้ชนะจากภาพที่มีจำนวน Likes ใน Facebook มากที่สุด 1 ภาพ รับของรางวัลจาก Olympus Thailand

ติดต่อสอบถาม

 • โทร: 053-217170
 • อีเมล์: info@tenkawa-cm.com
 • เฟสบุ๊ค: TenkawaPhotoContest
 • เว็บไซต์: www.tenkawa-cm.com/th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะกรรมการเท็งคาวา

Deadline: 
04 Dec 2017 10:00 to 30 Apr 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.