^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอสั้น ภายใต้แนวคิด “รักทะเล อย่าลังเล”

ประกวดคลิปวิดีโอสั้น ภายใต้แนวคิด “รักทะเล อย่าลังเล”

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ นิว 18 ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้น ภายใต้แนวคิด “รักทะเล อย่าลังเล” ในโครงการ Chance to Change ชิงรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล บประกาศนียบัตร และของขวัญจาก ปตท. Chance to Change

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 1. ไม่จำกัดอายุ เพศ ระดับการศึกษาและจำนวนผู้ร่วมทีมของผู้สมัคร
 2. ผู้ส่งผลงานร่วมประกวดต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม หรือ ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

กติการการประกวด

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสมัครและส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวด ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ที่เว็บไซต์ www.chancetochange.newtv.co.th โดยกรอกข้อมูลผู้ส่งประกวดให้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริงและสามารถติดต่อได้ พร้อมแนบหลักฐานประจำตัว
 2. ผลงานที่ส่งประกวดเป็นคลิปวิดีโอสั้นที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับแนวคิด “รักทะเล อย่าลังเล” และการอนุรักษ์และดูแลรักษาท้องทะเล
 3. คลิปวิดีโอ 1 เรื่องจะต้องมีความยาวจะไม่น้อยกว่า 3 นาที และไม่เกิน 5 นาที เนื้อหาสื่อถึงการอนุรักษ์และดูแลรักษาท้องทะเลไทย ตามหัวข้อ “รักทะเล อย่าลังเล”
 4. ผลงานที่ส่งประกวดต้องมีขนาดไฟล์ ไม่เกิน 500 MB ต่อ 1 คลิป ไฟล์ VDO format เป็น .MP4 เท่านั้น ไม่จำกัดไอเดียและรูปแบบการนำเสนอ
 5. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถส่งคลิปวีดีโอทั้งหมดไม่เกิน 3 คลิป ต่อ 1 ท่าน/ทีม
 6. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธารณะ การนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ เคยส่งเข้าร่วมประกวดหรือได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน
 7. สามารถถ่ายทำได้โดยไม่จำกัดอุปกรณ์ อาทิ กล้องโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ ฯลฯ และไม่จำกัดเทคนิคการถ่ายทำ
 8. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดได้โดยการอัพโหลด ผ่าน Youtube และ คัดลอก URL โพสต์ลงในเว็บไซต์ www.chancetochange.newtv.co.th
 9. โครงการจะทำการคัดเลือกคลิปวิดีโอจากผู้ร่วมกิจกรรม ให้เข้าสู่รอบคัดเลือกจำนวน 10 คลิป เพื่อทำการตัดสินรางวัลชนะเลิศโดยคณะกรรมการการประกวด ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยเจ้าของผลงานต้องมาทำการนำเสนอผลงานด้วยตนเองต่อหน้าคณะกรรมการ ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง นิว 18 หากไม่สามารถมานำเสนอผลงานด้วยตนเองได้จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์โดยไม่มีข้อโต้แย้ง
 10. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงาน โครงการมีสิทธิ์นำไปเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของคลิปวิดีโอ
 11. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการกระทำผิดเกี่ยวกับพรบ. คอมพิวเตอร์
 12. รูปแบบคลิปที่นำเสนอจะต้องมีความเหมาะสม ไม่สื่อไปในทางลามกอนาจาร หมิ่นประมาทผู้อื่น สร้างความขัดแย้งล่อแหลมต่อกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม
 13. ในกรณีที่คณะกรรมการของโครงการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้ารอบ หรือผู้ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข ปกปิดข้อเท็จจริง หรือมีการแอบอ้าง ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบออกจากการเข้าร่วมโครงการ และผู้เข้ารอบ / ผู้ได้รับรางวัล ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และทางโครงการสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เรียกคืนรางวัล และดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ารอบหรือผู้ได้รับรางวัลได้
 14. กรณีผู้ได้รับรางวัลที่มีมูลค่ารวมมากกว่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 15. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ผู้ดำเนินโครงการสงวนสิทธิที่จะไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใด ๆ และการตัดสินของคณะกรรมการไม่สามารถโต้แย้งได้

ระยะเวลาการประกวด

 1. เปิดรับผลงานเข้าร่วมประกวดตั้งแต่วันนี้ – 10 พฤศจิกายน 2560
 2. ประกาศรายชื่อผลงานคลิปวิดีโอสั้นเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 10 คลิป วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง นิว 18 / Facebook : newtv18 / www.chancetochange.newtv.co.th
 3. ประชาสัมพันธ์ผลงานเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 10 คลิป เพื่อค้นหาป็อปปูล่า โหวต ระหว่างวันที่ 23- 29 พฤศจิกายน 2560 ทาง Facebook : newtv18 และ www.chancetochange.newtv.co.th
 4. ตัดสินผู้ได้รับรางวัลและประกาศผลผู้ชนะการประกวดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง นิว 18 โดยคณะกรรมการและทำการบันทึกเทปเพื่อทำข่าวประชาสัมพันธ์ออกอากาศทางช่อง นิว 18 ภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2560
 5. ประกาศผลผู้ชนะการประกวดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ทาง Facebook : newtv18 / www.chancetochange.newtv.co.th

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินสด 50,000 บาท ใบประกาศนียบัตร และของขวัญจาก ปตท. Chance to Change
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินสด 20,000 บาท ใบประกาศนียบัตร และของขวัญจาก ปตท. Chance to Change
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินสด 10,000 บาท ใบประกาศนียบัตร และของขวัญจาก ปตท. Chance to Change
 • รางวัลป๊อปปูล่าร์ โหวต ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท Chance to Change รางวัลชมเชย 7 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท ใบประกาศนียบัตร และของขวัญจาก ปตท.

ติดต่อสอบถาม

 • สถานีโทรทัศน์ นิว 18
  บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด
  818 หมู่ 2 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
  สมุทรปราการ 10270
 • โทร. 0 2021 7777
 • แฟกซ์  0 2399 4131

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
28 ก.ย. 2017 10:00 to 10 พ.ย. 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.